Hazai és külföldi adatok, tanulmányok


Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019  (2020.  02. 27.)

Vezetői Összefoglaló

Az egész országra kiterjedő reprezentatív, nagymintás empirikus kutatás adatai szerint 2019-ben a felnőtt magyar lakosság 29,6%-a dohányzott, vagy használt a dohányzással összefüggő elektronikus eszközt. A megkérdezettek 27,4%-a dohányzik és 2,2%-a használ elektronikus eszközt. Az elektronikus eszközt használók többsége, a lakosság 1,5%-a egyúttal dohányzik is, így a dohányzók aranya 28,9%. A már leszokottak aránya 17,3%. A lakosság 27,3%-a napi rendszerességgel, 2,3%-a pedig alkalmanként dohányzik.  Magyarországon átlagosan 17,5 éves korukban (férfiak 16,8 év, nők 18,3 év) kezdenek el dohányozni az emberek.

A hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának mértéke és gyakorisága minimális a dohányzók körében. A megkérdezett dohányzók 1,7%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyaszt ilyen dohányterméket. A jelenleg dohányzók 67,8%-a gyárilag előállított cigarettát szív, de a kézzel sodort cigaretta részarány is nagyon magas (42,6%). Az országos adatok szerint a napi rendszerességgel dohányzók 25,6%-a naponta maximum fél doboz (10 szál), 52,9%-a 10,1-20 szál és 21,4%-a pedig egy doboznál (20 szál) több cigarettát szív el naponta.

A dohányzók elsősorban a szűkebb környezetükben dohányoznak. A kérdésre válaszoló dohányzók 71,7%-a kisebb nagyobb rendszerességgel dohányzik otthonában. A dohányzók 29,2%-a nem csak az otthonában, hanem az autójában is dohányzik. A nyílt légtérben történő dohányzás és elektronikus eszközök használat is elsősorban a magánszférában történik. A dohányzók 76,4%-a saját otthonában a teraszon, erkélyen, udvaron dohányzik. Viszonylag magas 26,4% azok aránya akik, a közösségi közlekedés során használt megállóban dohányoznak. A zárt légtérben történő otthoni passzív dohányzás mértéke 37,8%. A megkérdezett dohányzók döntő többsége 97,8% a nemzeti dohányboltban vásárol.

Az országos felmérés adatai szerint a dohányzók 10,8%-nál már előfordult, 0,5%-uk pedig rendszeresen zárjegy nélküli csempészet cigarettát vásárol. Az elektronikus eszközök használatával érintett lakosság több mint kétharmada (68,8%) többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használ, ami utántöltő flakonnal utántölthető. Az elektronikus eszközt használók 80,1%-a nikotintartalmú folyadékot. használ, a nikotin mentes használók aránya 9,5%. A megkérdezett dohányzók többsége 60% nemzeti dohányboltban vásárol, de figyelmet érdemel, hogy a kérdésre válaszolók több mint egyharmada (36,9%) az intenetet adta meg beszerzési forrásként.

A jelenleg dohányzók több mint egynegyede (26,4%) már kísérletet tett a dohányzás abbahagyására. A nők (28,5%) és a 35-64 év közötti korosztályba tartozók (28,8%) az átlagosnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a dohányzás leszokásáról. A leszokási kísérletben érintett dohányzók 90,4%-a régebben, mint fél éve hagyta abba a dohányzást. A dohányzást abbahagyók több mint kétharmada (68,5%) sikeresnek minősített a leszokást. A válaszolók 31,5%-a viszont jelenleg is dohányzik. A dohányzást abbahagyó személyek elsősorban saját egészségük védelme érdekében (58,2%) szoktak le a dohányzásról. Figyelmet érdemlő jelenség, hogy a kérdésre válaszolók egynegyede (24,8%) a cigaretta ár miatt döntött úgy, hogy abbahagyja a dohányzást. A dohányzó lakosság közel kétharmada (65,3%) úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné abbahagyni a dohányzást. A megkérdezettek döntő többsége (78,7%) nem vett, illetve nem venne igénybe külső segítséget, 18%-a viszont igényli a dohányzás elleni harcban a külső támogatást.

A dohányzás, elektronikus cigaretta-használat tiltásával kapcsolatban a megkérdezettek döntő többsége (74,6-96,5%) egyet ért a tiltással. Egyedüli kivétel a magánházak erkélyéről való kitiltás, itt megoszlik erőteljesen a lakosság véleménye, sőt túlsúlyba (52,6%) kerültek azok, akik ezzel nem értenek egyet.

A  „Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019”  letölthető záró tanulmánya és kérdőíve : itt


Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2020
Magyarország (7. 8. és 9. osztályosok)
 

A felmérést a WHO és az amerikai CDC 1998-ban indította útjára. Az adatfelvételt rendszeres időközönként valósítják meg a projektben résztvevő országok. Magyarország 2003-ban csatlakozott a kutatási projekthez, az adatfelvétel 2019-2020 fordulóján, 6. alkalommal került végrehajtásra hazánkban (korábbi adatfelvételek: 2003, 2008, 2012, 2013, 2016). A magyarországi GYTS a cigaretta és más dohánytermékek fogyasztásának, valamint az e-cigaretta használatának gyakoriságáról, illetve a dohányfogyasztás öt meghatározó tényezőjéről szolgáltat adatokat: hozzáférés/elérhetőség, passzív dohányzás, leszokás, média és reklám, valamint iskolai tananyag. A 2019-2020. évi GYTS hatodik magyarországi fordulója is egy iskolai-alapú felmérés volt, amelyben 7-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.
Két lépcsős rétegzett csoportos mintavételi eljárást alkalmaztunk a 13-15 éves korosztályt illetően a 7., 8., vagy 9. évfolyamokra vonatkozóan. A mintavételi keret magában foglalta az összes magyar iskolát minden azonosított évfolyammal, évfolyamok illetve települési kategóriák szerint rétegezve, reprezentálva a különböző városi és vidéki területeket Magyarországon. Az első lépcsőben az iskolák beválasztásának valószínűsége arányos volt a különböző évfolyamokra beiratkozott diákok számával és a település kategóriával. A második mintavételi lépcsőben a kiválasztott iskolából egy osztály véletlenszerű kiválasztása történt. A kiválasztott 267 osztályból összesen 3.766 tanuló vett részt a 2019-2020. évi magyarországi GYTS felmérésben.

Dohányzási gyakoriságok
85%-uk nem dohányzó (fiúk =85%, lányok =85%)
32,5%-a kipróbálta már valaha a dohányzást (fiúk =33%, lányok =31%)
3%-uk naponta dohányzik (fiúk =3%, lányok =3%)
12%-uk alkalmi dohányzó (fiúk =12%, lányok =12%)
16%-uk az elmúlt 30 napban is fogyasztott valamilyen dohányterméket (jelenleg dohányzó) (fiúk =16%, lányok =15%)
3%-a jelenleg naponta cigarettázik (fiúk =3,3%, lányok =2,5%)
12%-uk az elmúlt 30 napban cigarettázott (jelenleg cigarettázó) (fiúk =12%, lányok=11%)
1% szívott szivart az elmúlt 30 napban (fiúk =1%, lányok =1%)
5% szívott kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban (fiúk =5%, lányok = 5%)
1%-uk szívott pipát az elmúlt 30 napban (fiúk =1%, lányok =1 %)
4% használt vízipipát az elmúlt 30 napban (fiúk = 4%, lányok =4%)
9%-a azoknak, akik már kipróbálták a dohányzást, 10 éves kora alatt próbálta először (fiúk =12% , lányok =6%)
11%-uk valószínűnek tartja, hogy a következő 12 hónapban dohányozni fog (fiúk =10%, lányok =12,5%)

Hozzáférés és elérhetőség – Jelenleg dohányzók („az elmúlt 30 napban dohányoztak”)
36%-uk otthon szokott dohányozni
17%-uk a Nemzeti Dohányboltban veszi a cigarettát
25%-át azoknak, akik Nemzeti Dohányboltban próbáltak vásárolni, a koruk miatt nem szolgálták ki.  

Passzív dohányzás
17%-uk otthonában zárt helyen az ő jelenlétükben dohányoznak
34%-uk otthonán kívüli zárt helyeken dohányfüstnek van kitéve 
95% említ legalább egy olyan, az otthonán kívül eső helyet, ahol a dohányzást tiltani kéne
60%-uk úgy gondolja, hogy mások dohányzása káros az ő számára
40%-uknak legalább egyik szülője dohányzik
10%-uknak dohányzik az édesanyja.
14%-uknak dohányzik az édesapja.
11%-nak a legtöbb vagy minden barátja dohányzik

Leszokás – Jelenleg dohányzók
41% megpróbált legalább egyszer leszokni az elmúlt évben a dohányzásról
11%-uk mindig úgy érzi, hogy reggel rögtön rá kell gyújtania


Média és reklám
37% látott dohányzásellenes média üzeneteket TV-ben
22% látott dohányzásellenes üzenetet hirdetőtáblán
16% látott dohányzásellenes hirdetést újságban vagy magazinban
5%-nak van valamilyen reklámtárgya valamely cigaretta márka logójával
47% látott dohányzásellenes média-üzenetet az interneten az elmúlt 30 napban.
86% látott dohányzó színészeket TV-ben, videón, DVD-n vagy moziban.

Iskola
26% az iskola területén naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni 
25%-uk az iskola területén naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni 

Megelőzés
54% részt vett az osztályban olyan egészségfejlesztési programon, amely a dohányzás ártalmairól is szólt 
42%-uk részt vett oktatáson ebben a tanévben a dohányzás hatásairól
7%-uk emlékei szerint az óvodában beszéltek neki a dohányzásról

Elektronikus cigaretta használata
88%-uk nem használ elektronikus cigarettát (fiúk =87%, lányok =90%)
32%-a kipróbálta már valaha az elektronikus cigarettát (fiúk =34%, lányok =28%)
12%-uk az elmúlt 30 napban használt elektronikus cigarettát (fiúk =13%, lányok =10%)
11%-uk alkalmi elektronikus cigaretta használó (fiúk =12,5%, lányok =9%)
6%-uk dohánytermékeket is és elektronikus cigarettát is használ egyszerre (fiúk =6%, lányok=6%)
6%-uk csak elektronikus cigarettát használ és dohánytermékeket nem (fiúk =7,5%, lányok=4%)

Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2020 kérdőív letölthető: itt.

Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2020 ténylap letölthető: itt.  

Magyarországi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2020 összefoglaló tanulmány letölthető: itt.

 


Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2016 (2017.06.13.)

 
Global Youth Tobacco Survey (GYTS ) 
Magyarország (7. 8. és 9. osztályosok)
Tények/adatok  
 
Gyakoriságok
75%-uk nem dohányzó (fiúk =75%, lányok =75%)
32%-a kipróbálta már valaha a dohányzást (fiúk =32%, lányok =32%)
6,5%-uk naponta dohányzik (fiúk =6%, lányok =7%)
19%-uk alkalmi dohányzó (fiúk =20%, lányok =19%)
25,5%-uk az elmúlt 30 napban is fogyasztott valamilyen dohányterméket (jelenleg dohányzó) (fiúk =25%, lányok =26%)
5%-a jelenleg naponta cigarettázik (fiúk =4%, lányok =6%)
18%-uk az elmúlt 30 napban cigarettázott (jelenleg cigarettázó) (fiúk =16%, lányok= 20%)
2% szívott szivart az elmúlt 30 napban (fiúk =2%, lányok =2%)
8% szívott kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban (fiúk =7%, lányok = 9%)
1,5%-uk szívott pipát az elmúlt 30 napban (fiúk =2%, lányok =1 %)
9% használt vízipipát az elmúlt 30 napban (fiúk = 10%, lányok =8%)
11%-a azoknak, akik már kipróbálták a  dohányzást, 10 éves kora alatt próbálta először (fiúk =14% , lányok =8%)
14%-uk valószínűnek tartja, hogy a következő 12 hónapban dohányozni fog (fiúk =12%, lányok =16%)
 
Hozzáférés és elérhetőség- Jelenleg dohányzók 
9%-uk otthon szokott dohányozni
21%-uk a Nemzeti Dohányboltban veszi a cigarettát
27%-át azoknak, akik Nemzeti Dohányboltban próbáltak vásárolni, a koruk miatt nem szolgálták ki.  
 
Passzív dohányzás
19%-uk otthonában zárt helyen az ő jelenlétükben dohányoznak
36%-uk otthonán kívüli zárt helyeken dohányfüstnek van kitéve 
99% egyetért a dohányzást tiltásával az otthonán kívüli helyeken
72%--uk úgy gondolja, hogy mások dohányzása káros az ő számára
45%-uknak legalább egyik szülője dohányzik
29%-uknak dohányzik az édesanyja.
34%-uknak dohányzik az édesapja.
14%-nak a legtöbb vagy minden barátja dohányzik
 
Leszokás- Jelenleg dohányzók
51% megpróbált legalább egyszer leszokni az elmúlt évben a dohányzásról
32%-uk már kapott valaha segítséget a leszokáshoz
15%-uk mindig úgy érzi, hogy reggel rögtön rá kell gyújtania
 
Média és reklám
45% látott dohányzásellenes média üzeneteket TV-ben
20% látott dohányzásellenes üzenetet (megelőzés, leszokás segítés) hirdetőtáblán
17% látott dohányzásellenes hirdetést (megelőzés, leszokás segítés) újságban v. magazinban
7%-nak van valamilyen reklámtárgya valamely cigaretta márka logójával
54% látott dohányzásellenes média-üzenetet az interneten az elmúlt 30 napban.
93% látott dohányzó színészeket TV-ben, videón, DVD-n vagy moziban.
 
Iskola
23% az iskola területén naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni 
24%-uk az iskola területén naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni 
 
Megelőzés
68% részt vett az osztályban olyan egészségfejlesztési programon, amely a dohányzás ártalmairól is szólt 
59%-uk részt vett oktatáson ebben a tanévben a dohányzás hatásairól
8%-uk emlékei szerint az óvodában beszéltek neki a dohányzásról
 

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2016 kérdőív letölthető: itt

Adatbázis leírása és Adatbázis letölthető: itt

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2016 gyorsjelentés letölthető: itt.  

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2016 összefoglaló tanulmány letölthetőitt.

Adatbázis leírása és Adatbázis: feltöltés alatt

 


DOHÁNYZÁS VISSZASZORÍTÁSA 2016 (2017.02.28.)

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontja és a WHO Magyarországi Programirodája között létrejött megállapodás alapján 2016-ban  összeállításra került a "Dohányzás visszaszorítása 2016" című kiadványunk magyar és angol nyelven egyaránt.  A kiadvány az aktuális hazai dohányzáspolitikai helyzetkép (statisztikai és egészség-gazdaságtani elemzések eredményei) bemutatásán túl, a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményében foglalt területek hazai vonatkozásainak megvalósítását is felvázolja.

Mindemellett bemutatja a jelen új kihívásait, mint például az elektronikus cigaretta használata, továbbá feltárja a szabályozások hiányosságait és a megoldásra váró új feladatokat és kihívásokat - a WHO ajánlásainak megfelelően. A kiadvány angol verziójának véglegesítése folyamatban van, hamarosan elérhető lesz honlapunkon.

A magyar verzió elérhető: itt


Dohányfüstmentes Magyarország esettanulmány (2014.11.17.)

Az Egészségügyi Világszervezet Magyarországi Irodájának támogatásával „Dohányfüstmentes Magyarország” címmel esettanulmány készült a Nemdohányzók védelme törvény módosításának (Nvt.) hatásvizsgálatáról, mely angol nyelven elérhető: itt.

A magyar nyelvű tervezet letölthető: itt.


Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2013 (2014.05.30.)
Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Magyarország (13-15 éves korosztály)

Tények, adatok

A felmérést a WHO és az amerikai CDC 1998-ban indította útjára. Az adatfelvételt rendszeres időközönként megismétlik a projektben résztvevő országok, így Magyarországon 2003-ban, 2008-ban, 2012-ben, illetve 2013-ban valósult meg.

A felmérés a cigaretta és más dohánytermékek fogyasztásával kapcsolatban a következő meghatározó tényezőkről szolgáltat adatokat: gyakoriság, hozzáférés, ár, passzív dohányzás, leszokás, média és reklám, valamint iskolai tananyag. Továbbá a magyar kérdőív tartalmazta azt a 2012-ben már alkalmazott kérdéscsoportot, mely a nemdohányzók védelméről szóló törvény (Nvt.) módosításával kapcsolatban lehetővé teszi a fiatalok véleményének és tapasztalatainak megismerését.

Az eredmények hasznosíthatók a magyarországi dohányzás visszaszorítási program értékeléséhez, ezen belül az Nvt. hatásvizsgálat részeként is.

 

Módszertan

A 2013 évi GYTS negyedik magyarországi kutatása a korábbiakhoz hasonlóan iskola alapú felmérés, amelyben 7-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.

A kérdőívek kitöltése 2013. október 21. és november 27., tanórák keretén belül valósult meg.

A mintavétel két lépcsőben zajlott, ahol az előre meghatározott lépcsők a településnagyság és az évfolyamok voltak. Az első lépcsőben a településméret előzetesen meghatározott rétegeibe véletlen kiválasztással kerültek be a mintát alkotó iskolák. A második lépcsőben az első lépcsőben bekerült iskolákból 1-1 osztály került be véletlenszerűen a mintába.

A felmérés során 103 intézményt kerestek fel a kérdezőbiztosok és 4 018 tanuló töltötte ki a kérdőívet.

 

Gyakoriságok

naponta: 9,5% (fiúk: 11%, lányok 8%)

alkalmi: 21% (fiúk: 22%, lányok 20%)

nem dohányzók: 69,5% (fiúk: 67%, lányok 72%)

 

45,5% kipróbálta már valaha a dohányzást(fiúk: 47%, lányok 44%)

30,5% jelenleg is fogyaszt valamilyen dohányterméket (fiúk: 33%, lányok 28%)

24% jelenleg cigarettázik(fiúk: 24%, lányok: 24%)

9% jelenleg naponta cigarettázik(fiúk: 10%, lányok: 7%)

14,5% szívott kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban(fiúk: 15%, lányok 13%)

6% szívott szivart/mini szivart az elmúlt 30 napban(fiúk: 8%, lányok: 4%)

5% szívott szivarkát az elmúlt 30 napban(fiúk: 7%, lányok: 4%)

4% szívott pipát az elmúlt 30 napban(fiúk 5%, lányok: 3%)

17% szívott vízipipát az elmúlt 30 napban(fiúk 20%, lányok: 13%)

2% használt rágódohányt/tubák az elmúlt 30 napban (fiúk 3%, lányok: 1%)

9% használt e-cigarettát az elmúlt 30 napban (fiúk 10%, lányok: 7%)

24%-a az e-cigarettát használóknak nem használt dohányterméket

21,5% azok közül, akik már kipróbálták a dohányzást, 10 éves kora alatt próbálta először(fiúk: 26%, lányok 15%)

20% azok közül, akik soha nem dohányoztak, lehetségesnek tartja, hogy a következő évben el fogja kezdeni a dohányzást(fiúk: 19%, lányok: 21%)

 

Hozzáférés és elérhetőség- Jelenleg dohányzók

13% otthon szokott dohányozni

20% Nemzeti Dohányboltban, trafikban veszi a cigarettát

50% akik boltban vásárolták a cigarettát, nem utasították vissza az eladók a kiszolgálás során a korukra való hivatkozással

 

Passzív dohányzás

45,5% otthonában dohányfüstnek van kitéve

61% otthonán kívüli helyen dohányfüstnek van kitéve

93% egyetért a dohányzás tiltásával az otthonán kívüli helyeken

43% úgy gondolja, hogy mások dohányzása káros az ő számára

51% legalább egyik szülője dohányzik

34% dohányzik az édesanyja

39% dohányzik az édesapja

24% a legtöbb vagy minden barátja dohányzik

 

Leszokás- Jelenleg dohányzók

42% le akar szokni a dohányzásról

61% az elmúlt évben megpróbált leszokni a dohányzásról

35% mindig úgy érzi, hogy reggel rögtön rá kell gyújtania

 

Média és reklám

67% látott dohányzásellenes médiaüzeneteket a TV-ben az elmúlt 30 napban

38% látott dohányzásellenes üzenetet (megelőzés, leszokás segítés) hirdetőtáblán az elmúlt 30 napban

45% látott dohányzásellenes hirdetést (megelőzés, leszokás segítés) újságban vagy magazinban az elmúlt 30 napban

11%-nak van valamilyen emléktárgya (póló, toll, hátizsák, stb.) valamely cigaretta márka logójával

5%-ot megkínált valamely dohánycég képviselője ingyen cigarettával

59% látott dohányzásellenes médiaüzenetet az interneten az elmúlt 30 napban

91% látott dohányzó színészeket TV-ben, videón, DVD-n, vagy moziban az elmúlt 30 napban

 

Iskola-dohányzás tiltásának betartása

15% az iskola épületében naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni

15% az iskola épületén kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja tanárait iskolaidőben dohányozni

11,5% az iskola épületében naponta látja diáktársait iskolaidőben dohányozni

16% az épületen kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni

 

Iskola-megelőzés

44% részt vett az osztályban a dohányzás ártalmairól szóló oktatáson ebben a tanévben

33% ebben a tanévben valamely tanórán részt vett a vele egyidős fiatalok dohányzásának okairól szóló beszélgetésen

6% biztosan emlékszik rá, hogy az óvodában beszéltek neki a dohányzásról

 

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2013 kérdőív letölthető: itt.

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2013 ténylap letölthető: magyarul itt, angolul itt.

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2013 összefoglaló: itt.

Adatbázis leírása és Adatbázis: itt.

 


Felnőtt Dohányzás Felmérés 2013 (2014.01.08.)

Vezetői összefoglaló

Mivel egyrészt a felmérésben részvevők száma viszonylag alacsony volt, másrészt a minta demográfiai összetételét tekintve jelentősen eltért a 2012-es felmérés mintájától, az eredmények értelmezésekor és a 2012-es adatokkal való összehasonlításakor az óvatosság indokolt.

(Mivel a 2013-as felmérés mintájának demográfiai összetétele jelentősen eltért a 2012-es felmérés mintájától, ezért logisztikus regresszióval megvizsgáltuk, milyen mértékben befolyásolja az életkor, a nem és az iskolai végzettség a dohányzás esélyét a 2012-es és a 2013-as adatok alapján. Az eredmények szerint a középiskolai végzettségűek körében a dohányzás esélye 2013-ban közel kétszeresére emelkedett 2012-höz viszonyítva. Erre a jelentős emelkedésre az NVT, a hozzá kapcsolódó egyéb dohányzás visszaszorítását célzó intézkedések és a hazai valamint a nemzetközi tapasztalatok alapján nehéz elfogadható magyarázatot találni. Következésképpen felvethető, hogy a két felmérés eredményeinek megbízhatósága kérdéses, és összehasonlításuk alapján következtetések csak kellő óvatossággal vonhatók le. 

A felmérés módszertani ismeretek alapján feltételezhető, hogy ennek hátterében a felmérések alacsony mintaszáma továbbá az alkalmazott mintavételi eljárás és ezek következményeképpen a sérülő reprezentativitás áll. Az ilyen hibát már semmilyen statisztikai eljárással nem lehet kijavítani. Emiatt az ilyen módon nyert adatok elemzésének eredményeiből nem lehet megbízható következtetéseket levonni a teljes magyar lakosságra vonatkozóan. 

A reprezentativitás biztosításához a felmérés céljaihoz illesztett mintaméret és megfelelően megválasztott mintavételi eljárás alkalmazása javasolt. Példaként említhető az EUROSTAT-nak a 2014-es Európai Lakossági Felméréshez Magyarországra ajánlott kétlépcsős, rétegzett eljárással készített mintája, amely 10 ezer előre kiválasztott személyt tartalmaz.)

2013-ban a felnőtt magyar lakosság 19%-a naponta, 2%-a alkalmanként dohányzik, míg 57%-uk nemdohányzó. A 2012-es felmérés eredményeihez viszonyítva, a dohányzók aránya 29%-ról 21%-ra, míg a naponta rágyújtók aránya 28%-ról 19%-ra csökkent. Az alkalmi dohányosok aránya 1%-ról 2%-ra emelkedett. 2013-ra a leszokottak aránya 16%-ról 22%-ra emelkedett. A 2013-as eredmények alapján megállapítható, hogy 2013-ra jelentősen csökkent a dohányzók és különösen a naponta rágyújtók aránya, és ennek következtében emelkedett a leszokottak aránya.

A naponta dohányzók aránya minden vizsgált korcsoport és mindkét nem esetében jelentősen csökkent a 2012-es évhez viszonyítva. Az alkalmi dohányzók aránya a fiatalok és a középkorúak körében mindkét nem esetében kismértékben (0,5-2%) nőtt 2013-ra.

Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy 2013-ban mind a férfiaknál, mind a nőknél a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők dohányoztak a legtöbben kerekítve a középfokú végzettséggel rendelkező férfiak 31%-a, a nők 21%-a.

2013-ra a dohányzók által elszívott cigaretták száma is csökkent (12,3 milliárdról 8,3 milliárdra), a gyári és sodort cigaretták megoszlási aránya tovább változott, tovább nőtt a sodort cigaretták aránya (31%-ról 37%-ra).

2012 óta tovább csökkent a törvény által szabályozott zárt illetve nyílt légterű helyeken történő rágyújtás, a dohányosok önbevallása alapján. Kivételt képez a játszótér, melyen a rágyújtás gyakorisága 5%-al nőtt 2013-ra.

2013-ra, 33%-ról 63%-ra emelkedett azon dohányzók száma, akik otthonukban, zárt légtérben nincsenek dohányfüstnek kitéve. A nemdohányzók esetében ez az arány közel 4%-al emelkedett.

A nemdohányzók szerint továbbra is előfordul, hogy passzív dohányzásnak vannak kitéve a törvény által szabályozott zárt és nyílt légtérben egyaránt. 2012-höz képest, a dohányfüstnek való kitettség 4%-kal emelkedett egészségügyi intézményekben, azonban csökkenés volt tapasztalható a többi zárt légtérben. A nemdohányzók szerint, 2012-höz képest a dohányfüstnek való kitettség 10%-kal emelkedett aluljárókban és 5%-kal játszótereken, azonban enyhe csökkenést érzékeltek várakozó és megálló helyeken.

A dohányzás korlátozására vonatkozó szabályozással a nemdohányzók túlnyomó többsége, míg a dohányosok igen nagy százaléka egyetértett, azonban a bárokban, diszkókban (53%), kocsmákban (45%) való tiltással csak minden második dohányzó.

Kizárólag a dohányterméket árusító boltokban kellene dohányterméket árusítani a nemdohányzók többsége (42%) és a dohányzók közel negyede (24%) szerint. Azonban a dohányosok közel fele (49%) elérhetővé tenné a dohánytermékek árusítását bármilyen kereskedelmi és vendéglátóipari egységben.

2013-ban a dohányosok közel kétharmada (58%) szerint nehezebben vagy sokkal nehezebben lehet dohányterméket vásárolni, mint a kiskereskedelmi forgalmazó helyek számának nagymértékű csökkentése előtt.

Az Nvt hatálybalépését követően mintegy 40%-kal nőtt a dohányzók leszokási esélye.

Felnőtt dohányzás felmérés 2013: itt.

Adatbázis: itt.
 
Kérdőív: itt.
 

A felnőttek dohányzására vonatkozó magyarországi felmérések adatai 2000-2009 (2013.02.27)

A nyolcvanas évek közepétől számos kérdőíves felmérésben vizsgálták a magyar lakosság dohányzási szokásait. Az időbeli változások nyomon követését azonban igencsak megnehezíti, hogy a felmérések eltérő módszertana miatt az eredmények nem teljesen összevethetők. Ahhoz ugyanis, hogy egyes felmérések eredményeit össze lehessen vetni, ki kell zárni, hogy a megfigyelt eltéréseket nem módszertani különbségek okozták. Jellegzetes probléma például, hogy a felmérésekben a megkérdezett korosztály alsó vagy felső határai gyakran különböztek, vagy az eredményeket egyes felmérésekben a válaszolókra, másokban a teljes lakosságra vonatkozóan adták meg.

A dohányzás hazai tendenciáinak értékeléséhez emiatt célszerű a felmérések módszertani különbségeinek figyelembe vételével olyan kritikai összefoglalót készíteni, mely a felhasználók számára lehetőséget kínál az eltérő eredmények értelmezéséhez, a dohányzásban megfigyelt időbeli változások megítéléséhez.

Mivel a felnőttek dohányzására vonatkozó adatgyűjtések módszertana, valamint a dohányzásuk visszaszorítását célzó beavatkozások lényegesen eltérnek az iskoláskorúakétól, továbbá a 18 év alattiak dohányzásának időbeli változása jól nyomon követhető három nemzetközi felmérés sorozat, a GYTS, HBSC és az ESPAD adatai alapján, a tanulmány csupán a felnőttek dohányzásával kapcsolatos felmérések adatait tekintiát.

A dokumentum első részében rövid leírást ad a felmérések módszertanáról, a módszertani eltérések következményeiről, majd a dohányzással kapcsolatos felmérések adatait tematikus összeállításban ismerteti.

A felnőttek dohányzására vonatkozó magyarországi felmérések adatai 2000-2009 tanulmány: itt.

 


Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2012 (2012.11.07.)
Global Youth Tobacco Survey (GYTS)
Magyarország (13-15 éves korosztály)
Tények, adatok    
 
A felmérést a WHO és az amerikai CDC 1998-ban indította útjára. Az adatfelvételt rendszeres időközönként valósítják meg a projektben résztvevő országok, ez Magyarországon 2003-ban illetve 2008-ban már megtörtént.
A magyarországi GYTS a cigaretta és más dohánytermékek használatának gyakoriságáról, illetve a dohányfogyasztás öt meghatározó tényezőjéről szolgáltat adatokat: Hozzáférés/elérhetőség, ár, passzív dohányzás, leszokás, média és reklám, valamint iskolai tananyag. Ezek az eredmények jól hasznosíthatók egy magyarországi átfogó dohányzásellenőrzési program összetevőiként. A 2012. évi GYTS harmadik magyarországi fordulója is iskolai-alapú felmérés, amelyben 7-9. évfolyamba járó tanulók vettek részt.
Két lépcsős rétegzett csoportos mintavételi eljárást alkalmaztunk a 13-15 éves korosztályt illetően a 7., 8., vagy 9. évfolyamokra vonatkozóan.
A mintavételi keret magában foglalta az összes magyar iskolát minden azonosított évfolyammal, évfolyamok illetve települési kategóriák szerint rétegezve, reprezentálva a különböző városi és vidéki területeket Magyarországon.
Az első lépcsőben az iskolák beválasztásának valószínűsége arányos volt a különböző évfolyamokra beiratkozott diákok számával és a település kategóriával. A második mintavételi lépcsőben a kiválasztott iskolából egy osztály véletlenszerű kiválasztása történt.
Az iskolák válaszadási aránya 94%, az osztályoké 99%, a diákoké 88% volt. Összesen 3.844 tanuló vett részt a 2012 évi magyarországi GYTS felmérésben, 60%-uk (2 325 fő) életkora esett 13 és 15 év közé.

Gyakoriságok

57%-a kipróbálta már valaha a dohányzást (fiúk =61%, lányok =52%)

35%-a jelenleg is fogyaszt valamilyen dohányterméket (fiúk =41%, lányok =30%)

27%-a jelenleg cigarettázik (fiúk =31%, lányok= 23%)

7%-a jelenleg naponta cigarettázik (fiúk =9%, lányok =5%)

6% szívott szivart, szivarkát az elmúlt 30 napban (fiúk =9%, lányok =3% )

13% szívott kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban (fiúk =15% , lányok = 10%)

20% szívott pipát / vízipipát az elmúlt 30 napban (fiúk = 24% , lányok =15%)

13%-a azoknak, akik már kipróbálták a  dohányzást, 10 éves kora alatt próbálta először (fiúk =15% , lányok =10% )

23%-a azoknak, akik soha nem dohányoztak lehetségesnek tartja, hogy a következő évben el fogja kezdeni a dohányzást(fiúk =22% , lányok =23% )

13% használt e-cigarettát az elmúlt 30 napban (fiúk=16%, lányok 10%)

4,7% aki soha nem szívott dohányterméket használt e-cigarettát az elmúlt 30 napban

 

Hozzáférés és elérhetőség- Jelenleg dohányzók

13%-uk otthon szokott dohányozni

45%-a boltban veszi a cigarettát

43%-át azoknak, akik boltban vásárolták a cigarettát, nem utasították vissza az eladók a kiszolgálás során a korukra való hivatkozással

 

Passzív dohányzás

44%-uk otthonában az ő jelenlétükben dohányoznak

70%-aotthonán kívüli helyeken dohányfüstnek van kitéve

97%egyetért a dohányzást tiltásával az otthonán kívüli helyeken

60%-a úgy gondolja, hogy mások dohányzása káros az ő számára

49%-uknak legalább egyik szülője dohányzik

33%-uknak dohányzik az édesanyja.

37%-uknak dohányzik az édesapja.

22%-nak a legtöbb vagy minden barátja dohányzik

 

Leszokás- Jelenleg dohányzók

42% le akar szokni a dohányzásról

59% az elmúlt évben megpróbált leszokni a dohányzásról

49% már kapott valaha segítséget a leszokáshoz

24%-a mindig úgy érzi, hogy reggel rögtön rá kell gyújtania

 

Média és reklám

70%-a látott dohányzásellenes média üzeneteket TV-ben

43%-a látott dohányzásellenes üzenetet (megelőzés, leszokás segítés) hirdetőtáblán

45%-a látott dohányzásellenes hirdetést (megelőzés, leszokás segítés) újságban v. magazinban

10%-nak van valamilyen reklámtárgya valamely cigaretta márka logójával

5%-ot megkínált valamely dohánycég képviselője ingyen cigarettával

59%-a látott dohányzásellenes média-üzenetet az interneten az elmúlt 30 napban.

91% látott dohányzó színészeket TV-ben, videón, DVD-n vagy moziban.

11% az iskola épületében naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni

13% az épületen kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni

7% az iskola épületében naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni

13% az épületen kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni

 

Iskola

64% részt vett az osztályban a dohányzás ártalmairól szóló oktatáson ebben a tanévben

47%ebben a tanévben valamely tanórán részt vett a vele egyidős fiatalok dohányzásának okairól szóló beszélgetésen

5% biztosan emlékszik rá, hogy az óvodában beszéltek neki a dohányzásról

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2012 kérdőív letölthető: itt.

Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2012 ténylap letölthető:itt.

Adatbázis leírása: itt.

Adatbázis: itt.

 


Felnőtt Dohányzás Felmérés 2012 (2012.09.12.)

A felmérés célja a magyar felnőtt lakosság dohányzási szokásainak vizsgálata volt. A kérdőíves adatfelvételt az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakmai irányításával és megrendelésére a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. végezte. Az adatfelvétel a 2012. februári és márciusi Omnibusz kérdezés keretei között zajlott. A vizsgálat keretein belül 1 543 személy válaszolt a kérdőívre. A becslések a minta alapján, a nem intézményben élő felnőtt magyar lakosságra vonatkoznak.

Kiemelt megállapítások
1.1    A dohányzás gyakorisága, intenzitása
a.    A napi rendszerességgel dohányzók aránya 2000 óta férfiaknál csökkenő tendenciát mutat, míg a nőknél számottevő változás nem tapasztalható (1. ábra). 2009-cel összevetve a 65 év alatti férfiaknál közel 2%-os csökkenés, a 65év felettieknél azonban 2%-os emelkedés tapasztalható. A nőknél 1%-kal nőtt a naponta dohányzók aránya 2009 óta.
b.    Az iskolai végzettséggel meredeken csökken a napi rendszerességgel dohányzó férfiak aránya: míg a legfeljebb 8 általánost végzett férfiak 45%-a dohányzik naponta, addig ez az arány a legfeljebb érettségiig jutó férfiaknál 32%, az ennél magasabb végzettségűeknél 20%. A nőknél a középiskolát végzetteknél legmagasabb a napi rendszerességgel történő dohányzás (legfeljebb 8 általánost végzettek: 22%; a legfeljebb érettségizettek: 26%; érettséginél magasabb végzettségűek:18%).
c.    Több mint a fele (54%) naponta dohányzik azoknak a férfiaknak, akik úgy vélik, anyagilag nehéz helyzetben élnek. Csak fele olyan gyakorisággal (25%) fordul elő a napi rendszerességgel történő dohányzás azon férfiak között, akik anyagi helyzetüket közepesen ítélik meg. A magukat jómódúnak tartó férfiak 45%-a ugyancsak rendszeresen dohányzik. A nőknél ezek az arányok hasonlóan alakulnak: 37% - 19% - 35%.
d.    Ha kiszűrjük az életkor és az iskolai végzettség zavaró hatását – 2009-ben gyűjtött adatok alapján – egyértelmű összefüggés mutatható ki a dohányzók aránya és a háztartási jövedelem szerint képzett csoportokban nőknél és férfiaknál egyaránt: a legalacsonyabb jövedelmi ötödben közel kétszeres (nőknél 1,7-szeres, férfiaknál
1,9-szeres) a dohányzók aránya, mint a legmagasabb ötödben.
e.    Az elszívott cigaretták száma közel 8%-kal csökkent 2009 óta. A gyári és sodort cigaretták aránya jelentősen megváltozott: 2012-ben a sodort cigaretták száma majdnem a duplájára növekedett, elérte az elszívott cigaretták mennyiségének egyharmadát.
1.2    Passzív dohányzás
a.    A dohányosok kétharmada (66%) gyújt rá a saját otthonában. A nemdohányzók 12%-a szív be dohányfüstöt otthon is.
b.    A nemdohányzók mintegy 7%-a volt kitéve dohányfüstnek a munkahelyén vagy a vendéglátóhelyeken zárt légtérben. 5%-uk a várótermekben is tapasztalta, hogy vannak, akik ott dohányoznak.
c.    A nyílt légterű közösségi helyeken a nemdohányzók 10%-kal gyakrabban tapasztaltak dohányfüstöt, mint zárt légterekben. A nemdohányzók ötöde (21%) a közösségi közlekedés várakozó és megálló helyein is ki volt téve dohányfüstnek.

1.3    Dohányzás korlátozásának támogatottsága
a.    A dohányzásnak az egészségügyi, közoktatási és más közintézményekben valamint játszótereken való korlátozását a dohányzók és nem dohányzók egyaránt támogatják.
b.    A nemdohányzók többsége (61%) egyetért azzal, hogy bárokban, kocsmákban tiltják a dohányzást, sőt a dohányosok negyede is így véli. Az éttermekre, a közlekedési eszközökre és a munkahelyekre vonatkozóan a nemdohányzók 80%-a, a dohányosok fele támogatja a tiltást.

1.4    Dohánytermékek kötelezően egyforma csomagolásának és a forgalmazás térbeli szabályozottságának támogatottsága
a.    Az dohánytermékek kötelezően egyforma csomagolására vonatkozó javaslattal a dohányosok 20%-a, a nemdohányzók 40%-a ért csupán egyet.
b.    A dohánytermékek, kizárólag erre szakosodott boltokban való árusítását a dohányosok 18%-a támogatja.

1.5    Leszokás
A kérdezést megelőző 6 hónapban a naponta dohányzók 1/4-e (25%), az alkalmi dohányzók közel fele (40%) próbált leszokni a dohányzásról.

Összefüggés elemzés

Összefüggés-elemzés során használt modelljeinkben kimeneti változóként a naponta dohányzás illetve a dohányzásról való leszokás szerepelt. Magyarázó változóként - mindkét nem esetében külön, külön - a kor, az iskolázottság, az anyagi helyzet, a foglalkozás, a gazdasági aktivitás, és a társas kapcsolati viszony szerepelt.

A magyarázó változók esetében vizsgáltuk még az életkor és az iskolázottság, valamint az életkor és az anyagi helyzet, továbbá az életkor és a társas kapcsolat közötti lehetséges interakciókat.

 

Naponta dohányzás

Férfiak:

Életkor kategóriák szerinti összehasonlításban, a fiatal és az időskorcsoportokba sorolt férfiak között mutatkozik eltérés, azaz 85%-kal kisebb eséllyel tartoznak a naponta dohányosok közé a 65 év felettiek, mint a 18-34 évesek.

A dohányzás és az iskolai végzettség közötti összefüggést igazolja, hogy a referencia csoportbeli 8 osztállyal rendelkezőkhöz képest mind a közép, mind a felsőfokú végzettségűeknek mindössze egyharmadnyi esélye van (EH=0,3) a naponta dohányzásra.

Erős összefüggés mutatkozik férfiak esetében a mindennapi rágyújtás és az anyagi helyzet között. A „kijövök a fizetésemből” választ adók, azaz közepes szintű jövedelemmel rendelkezők 60%-kal kevesebb eséllyel dohányoznak naponta, mint azok, akik magukat a szegénységben élők kategóriájába sorolták.

Eredményeink azt mutatták, hogy nincs különbség városi és falusi férfiak között a naponta dohányzás gyakoriságában, azaz a település nagyság nem befolyásoló tényező. Ugyanez mondható el párkapcsolati viszonylatban is. Ennek megfelelően a magányos férfiak sem dohányoznak naponta nagyobb eséllyel, mint az egyedül élők.

A többi változó vizsgálatánál is hasonlóak a tapasztalatok. Az, hogy valaki mindennap rágyújt, nem függ sem a gazdasági aktivitástól (dolgozó, vagy inaktív) sem attól, hogy fizikai vagy szellemi munkát végez.

Nők

A naponta rágyújtás esélyét nőknél jelentősen befolyásolja az iskolázottság. Az életkor és az iskolai végzettség közötti interakció miatt a 65 éven felüli, középiskolát végzett nők több mint 12-szeres, ugyanezen korosztály diplomás képviselői pedig közel 57-szeres eséllyel dohányoznak minden nap.

Az életkor és az anyagi helyzet interakciója miatt a középkorú nők esetében minél jobb anyagi körülmények között él valaki, annál kisebb az esélye naponta dohányzásra. (EH kijönnek=0,3, EH jómódúak=0,07)

Összefüggés elemzésünk egyik életkor kategóriában sem erősítette meg azt, hogy a településtípusnak, a foglalkozásnak, a gazdasági aktivitásnak, vagy a társas támogatottságnak valamilyen hatása lenne a naponta dohányzás esélyére.

Dohányzásról leszokás:

Férfiak:

A 65 év feletti korosztálynak több mint ötszörös esélye van a dohányzás abbahagyására, mint a referencia kategóriába tartozó fiataloknak. A magasabb iskolai végzettségűek kevésbé hajlamosak a leszokásra, de legkisebb esélye az idős, diplomás férfiaknak van (EH=0,12).

A gazdasági aktivitást vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy leszokásra leginkább a nyugdíjasok mutatnak hajlandóságot, Ebben nyilvánvalóan meghatározó szerepe az életkornak van, miután a nyugdíjasok többsége az idősebb korosztályba tartozik.

Férfiaknál sem az anyagi helyzet, sem a társas kapcsolat megléte, vagy annak hiánya, sőt a foglalkozás sem befolyásolja a dohányzás végleges abbahagyását.

Nők:

A nők dohányzásról való leszokási esélye nem függ sem az életkoruktól, sem az iskolai végzettségüktől, sem a foglalkozásuktól, de a gazdasági státuszuktól sem. Szociális helyzetük azonban meghatározó, hiszen minél jobb anyagi körülmények között él valaki, annál kisebb eséllyel hagyja abba a dohányzást.

Ugyanakkor nőknél – a férfiakkal ellentétben – a társas kapcsolat is befolyásoló tényező. A magányosan élő nők esélye 40%-kal kisebb a dohányzásról való leszokásra, mint a párkapcsolatban élőknek.

Összefoglalás

Összefüggés elemzés legfontosabb eredménye, hogy a nők és férfiak dohányzási szokásait illetve a dohányzásról való leszokás esélyét eltérő tényezők befolyásolják.

A naponta dohányzás esélyét nagyban befolyásolja mind a két nemnél az életkor, az iskolai végzettség valamint az, hogy ki milyen anyagi körülmények között él. A férfiaknál és a nőknél is az idősebb korosztályban alacsony a naponta dohányzás esélye. A nőknél azonban az iskolai végzettség interakcióját is figyelembe véve az esély középiskolai végzettség esetén 12-szeres, felsőfokú végzettség esetén 57-szeres.

A dohányzásról való leszokás hajlandósága férfiaknál nem függ sem a jövedelmi viszonyoktól, sem attól, hogy valaki párkapcsolatban él, vagy magányos. Ezzel szemben a házasság, vagy társkapcsolat a nőknek nagyobb esélyt biztosít a dohányzás végleges abbahagyására. Az anyagi helyzet javulásával viszont a felére csökken a végleges leszokás esélye (EH kijönnek=0,05)

Felnőtt dohányzás felmérés 2012: itt.

Adatbázis: itt.

 


 

Hazai dohányzással kapcsolatos adatok –

18 éven aluliak

Kor

Összesen %

Fiú

%

Lány

%

Forrás

Dohányzás gyakoriság
kipróbálta már valaha a dohányzást

13-15 éves

57.9

56.5

58.4

GYTS  2008 (1)

valaha dohányzók aránya

8-10.  osztályosok

 

63.1

65.1

ESPAD 2007 (2)

jelenleg is fogyaszt valamilyen dohányterméket

13-15 éves

27.8

27.9

26.7

GYTS  2008

jelenleg cigarettázik

13-15 éves

23.2

21.5

23.6

GYTS  2008

jelenleg naponta cigarettázik

13-15 éves

5.9

6.2

4.9

GYTS  2008

jelenleg naponta cigarettázik (dohányzók közül)

5., 7., 9., 11. osztályosok

63.2

68

58.8

HBSC 2006 (3)

a napi vagy legalább hetente dohányzók aránya (összes megkérdezett közül)

5., 7., 9., 11. osztályosok

 

17.9

17.6

HBSC 2006

20 alkalommal vagy többszöri dohányzás

8-10.  osztályosok

 

26.8

27.8

ESPAD 2007

szívott szivart az elmúlt 30 napban 

13-15 éves

4.3

5.6

2.6

GYTS  2008

szívott kézzel sodort cigarettát az elmúlt 30 napban

13-15 éves

6,2

6.8

4.5

GYTS  2008

szívott pipát / vízipipát az elmúlt 30 napban

13-15 éves

11.5

13.8

8.8

GYTS  2008

azok közül, akik már kipróbálták a dohányzást, 10 éves kora alatt próbálta először

13-15 éves

18

 

19.7

15.7

GYTS  2008

azok közül, akik soha nem dohányoztak lehetségesnek tartja, hogy a következő évben el fogja kezdeni a dohányzást

13-15 éves

18.5

 

16.2

21.0

GYTS  2008

Dohánytermékekhez való hozzáférés és elérhetőség (jelenleg dohányzók)  
otthon szokott dohányozni

13-15 éves

6,0

 

 

GYTS  2008

boltban veszi a cigarettát

13-15 éves

47.9

 

 

GYTS  2008

azok közül, akik boltban vásárolták a cigarettát, nem utasították vissza az eladók a kiszolgálás során a korukra való hivatkozással

 

13-15 éves

51.7

 

 

GYTS  2008

Dohányzás kipróbálásának gyakorisága
kipróbálták a dohányzást

5.osztályosok

17.0

 

 

HBSC 2006

kipróbálták a dohányzást

11.osztályosok

75.1

 

 

HBSC 2006

kipróbálták a dohányzást

8-10.  osztályosok

64.1

 

 

ESPAD 2007

Passzív dohányzás
olyan háztartásban él, ahol az ő jelenlétükben dohányoznak

13-15 éves

43

 

 

GYTS  2008

nyilvános helyeken dohányfüstnek van kitéve

13-15 éves

72.6

 

 

GYTS  2008

úgy gondolja, hogy a dohányzást ki kellene tiltani a nyilvános helyekről

 

13-15 éves

76.9

 

 

GYTS  2008

úgy gondolja, hogy mások dohányzása káros az ő számára

13-15 éves

61.5

 

 

GYTS  2008

legalább egyik szülője dohányzik

13-15 éves

50.7

 

 

GYTS  2008

dohányzik az édesanyja

13-15 éves

33.3

 

 

GYTS  2008

dohányzik az édesapja

13-15 éves

38.1

 

 

GYTS  2008

a legtöbb vagy minden barátja dohányzik

13-15 éves

22.2

 

 

GYTS  2008

Leszokás (jelenleg dohányzók)

le akar szokni a dohányzásról

 

13-15 éves

41

 

 

GYTS  2008

az elmúlt évben megpróbált leszokni a dohányzásról

13-15 éves

 

66.3

 

 

GYTS  2008

már kapott valaha segítséget a leszokáshoz

13-15 éves

48.1

 

 

GYTS  2008

mindig úgy érzi, hogy reggel rögtön rá kell gyújtania

13-15 éves

17.4

 

 

GYTS  2008

Dohányzással kapcsolatos média és reklám
látott dohányzásellenes média üzeneteket TV-ben

13-15 éves

83.4

 

 

GYTS  2008

látott dohányzásellenes üzenetet (megelőzés, leszokás segítés) hirdetőtáblán

13-15 éves

55.8

 

 

GYTS  2008

látott dohányzásellenes hirdetést (megelőzés, leszokás segítés) újságban v. magazinban

13-15 éves

33.4

 

 

GYTS  2008

van valamilyen reklámtárgya valamely cigaretta márka logójával

13-15 éves

15.8

 

 

GYTS  2008

megkínálta valamely dohánycég képviselője ingyen cigarettával

13-15 éves

6.2

 

 

GYTS  2008

látott dohányzó színészeket TV-ben, videón, DVD-n vagy moziban

13-15 éves

92,8

 

 

GYTS  2008

az iskola épületében naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni

13-15 éves

 

24,8

 

 

GYTS  2008

az épületen kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja a tanárait iskolaidőben dohányozni

13-15 éves

21,4

 

 

GYTS  2008

az iskola épületében naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni

13-15 éves

 

18,8

 

 

GYTS  2008

az épületen kívül, de az iskola területén (pl. udvaron) naponta látja a diáktársait iskolaidőben dohányozni

 

13-15 éves

31,7

 

 

GYTS  2008

Iskolai dohányzás megelőzés
részt vett az osztályban a dohányzás ártalmairól szóló oktatáson ebben a tanévben

13-15 éves

57.2

 

 

GYTS  2008

ebben a tanévben valamely tanórán részt vett a vele egyidős fiatalok dohányzásának okairól szóló beszélgetésen

13-15 éves

41.2

 

 

GYTS  2008

részt vett oktatáson ebben a tanévben a dohányzás hatásairól

 

13-15 éves

 

51.8

 

 

GYTS  2008

biztosan emlékszik rá, hogy az óvodában beszéltek neki a dohányzásról

13-15 éves

9.0

 

 

GYTS  2008

1.) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés - Global Youth Tobacco Survey magyarországi adatfelvétel (GYTS) 2008

2.) Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD) 2007

3.) Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2006

 

Hazai dohányzással kapcsolatos adatok – felnőtt populáció

Kor

Összesen %

Férfi

%

%

Forrás

Dohányzás gyakoriság
naponta dohányzik 18-24 év 30,3 33,9 27,1 OEFI-TÁRKI 2012 (3)
naponta dohányzik 35-64 év 32,4 35,6 29 OEFI-TÁRKI 2012
naponta dohányzik 65+ év 10,1 16,1 6,7 OEFI-TÁRKI 2012
naponta dohányzik 17+ 27,6 32 23 OEFI-TÁRKI 2012
jelenleg dohányzik

15 éven felüliek

38

46

32

Eurobarometer 2009 (1)

jelenleg dohányzik

15-24 éves

39

 

 

Eurobarometer 2009

jelenleg dohányzik

25-39 éves

50

 

 

Eurobarometer 2009

jelenleg dohányzik

40-54 éves

49

 

 

Eurobarometer 2009

jelenleg dohányzik

55 éven felüliek

20

 

 

Eurobarometer 2009

napi rendszerességgel dohányzik

18-79 év

33

42

25

Gallup 2007 (2)

napi rendszerességgel dohányzik

18-24 év

39

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

25-29 év

41

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

30-39 év

40

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

40-49 év

41

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

50-59 év

46

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

60-69 év

21

 

 

Gallup 2007

napi rendszerességgel dohányzik

70-79 év

6

 

 

Gallup 2007

Alkalmi dohányzás
alkalmi dohányos 18-24 év 2,7 2,8 2,6 OEFI-TÁRKI 2012
alkalmi dohányos 35-64 év 0,9 1,3 0,5 OEFI-TÁRKI 2012
alkalmi dohányos 65+ 0,4 0 0,7 OEFI-TÁRKI 2012
alkalmi dohányos 17+ 1,3 1,5 1,1 OEFI-TÁRKI 2012
alkalmi dohányos

18-79 év

4

6

3

Gallup 2007

alkalmi dohányos

18-24 év

10

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

25-29 év

6

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

30-39 év

4

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

40-49 év

6

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

50-59 év

3

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

60-69 év

1

 

 

Gallup 2007

alkalmi dohányos

70-79 év

2

 

 

Gallup 2007

Leszokás
dohányzott korábban, de már leszokott

18-79 év

18

22

14

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

18-24 év

7

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

25-29 év

8

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

30-39 év

17

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

40-49 év

16

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

50-59 év

19

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

60-69 év

30

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

70-79 év

24

 

 

Gallup 2007

dohányzott korábban, de már leszokott

15 éven felüliek

15

 

 

Eurobarometer 2009

dohányzott korábban, de már leszokott

60 éven felüliek

30

 

 

Gallup 2007

felsőfokú végzettségűek, akik korában dohányoztak, de leszoktak

18-79 év

23

 

 

Gallup 2007

Nem-dohányzók aránya
nemdohányzó 17+ 71,1     OEFI-TÁRKI 2012
sosem dohányzók

15 éven felüliek

47

 

 

Eurobarometer 2009

sosem dohányzók

18-79 év

44

30

58

Gallup 2007

sosem dohányzók

18-24 év

44

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

25-29 év

45

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

30-39 év

39

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

40-49 év

38

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

50-59 év

31

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

60-69 év

48

 

 

Gallup 2007

sosem dohányzók

70-79 év

69

 

 

Gallup 2007

Passzív dohányzás
           
munkahelyen

15 éven felüliek

45

 

 

Eurobarometer 2009

megengedett otthoni dohányzás

15 éven felüliek

38

 

 

Eurobarometer 2009

bárokban passzív dohányzásnak volt kitéve

15 éven felüliek

78

 

 

Eurobarometer 2009

éttermekben passzív dohányzásnak voltak kitéve

15 éven felüliek

42

 

 

Eurobarometer 2009

 

Dohányfüstnek való kitettség zárt légtérben Nemdohányzók kitettsége (%)

 

Zárt légtér

Előfordult

   
Egészségügyi intézmény 3 OEFI-TÁRKI 2012  
Közoktatási intézmény 6 OEFI-TÁRKI 2012  
Hivatal, művelődési és sportlétesítmény 6 OEFI-TÁRKI 2012  
Éttermek 19 OEFI-TÁRKI 2012  
Bárok, diszkók 47 OEFI-TÁRKI 2012  
Kocsmák 46 OEFI-TÁRKI 2012  
Vasúti kocsi 10 OEFI-TÁRKI 2012  
Váróterem 20 OEFI-TÁRKI 2012  
Munkahely 33 OEFI-TÁRKI 2012  
 

1.) Eurobarometer. European Commission (2009)

2.) ODE Dohányzás Monitor.Az Országos Dohányfüstmentes Egyesület  Magyar Gallup Intézet támogatásával végzett monitoring vizsgálatai (2002 – 2004 – 2006 - 2007)

3.) Felnőtt Dohányzás Felmérés. OEFI-TÁRKI (2012)