EVSZ Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény - Irányelvek - Jegyzőkönyvek - Jelentések


EVSZ Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény
(WHO Framework Convention on Tobacco Control)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003 májusában megtartott Közgyűlésén fogadták el a tagországok a Dohányzás-ellenőrzési keretegyezményt. A Keretegyezmény célja, hogy a dohányzást minimális szintre szorítsa vissza, gátat vessen a dohányzás járványszerű terjedésének, mérsékelje az egészségre káros hatásokat, és elfogadható mértékre csökkentse a társadalomra rótt dohányzással összefüggő költségeket.

A Keretegyezménynek jelenleg 181 Részes Fele van (2018.04.21.), ez az első egyezmény, ami a WHO felügyelete és szakmai irányítása alatt jött létre.

A Keretegyezményt a végrehajtást segítő irányelvek és az ahhoz csatlakozó Részes Felek számára kötelező jegyzőkönyv egészítik ki.

A Keretegyezménnyel kapcsolatos tevékenységek koordinálását a Keretegyezmény Titkársága végzi.

A Felek Konferenciája (COP) a Keretegyezmény legfőbb döntéshozó szerve, üléseit körülbelül 2 évente tartja, itt történik a Keretegyezményhez kapcsolódó jegyzőkönyvek, irányelvek tervezeteinek megvitatása, elfogadása, illetve a következő periódusra szóló munkaterv és költségvetés elfogadása.

A Felek Konferenciája  napirendjei  kiterjedtek és széleskörűek, gyakorlatilag minden a dohányzás visszaszorításával foglalkozó témát érintenek, legtöbbel kapcsolatban teljes szakmai mélységében történik egyeztetés. A COP ülésein két bizottságot szokott alakítani, az „A” Bizottság elsősorban a Keretegyezményhez kapcsolódó irányelvekkel és jegyzőkönyvvel, a „B” Bizottság a költségvetéssel, a jelentési rendszerrel foglalkozik.

A plenáris, illetve bizottsági egyeztetéseket Magyarország vonatkozásában EURO régiós, illetve európai uniós egyeztetés előzi meg.

Magyarország 2004. április 7. óta Részes Fél, a Keretegyezményt a 2005. évi III. törvény hirdette ki.


Irányelvek

2012-ig a tagállamok összesen hét irányelvet fogadtak el:
 

 • Az FCTC dohányfüst expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkéhez kapcsolódó irányelvet  a 2. Részes Felek konferenciája (COP 2) fogadta el 2007-ben. Az irányelv meghatározza a 8. cikk végrehajtása során figyelembe veendő elveket, a hatékony szabályozás hatályát, a végrehajtásra, az intézkedések monitorozására és értékelésére vonatkozó előírásokat, illetve mintaszabályozásokra vonatkozó referenciákat is tartalmaz. A hatékony szabályozásnak meg kell határoznia a végrehajtásáért felelős hatóságokat is.
  WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohányfüst-expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkének végrehajtására vonatkozó irányelvek: magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg
 • A dohányzás visszaszorítással kapcsolatos politikák dohányipari érdekekkel szembeni védelméről szóló 5.3 cikkéhez kapcsolódó irányelvet a Részes Felek harmadik konferenciája (COP 3) fogadta el 2008-ban.
  A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos népegészségügyi politikáknak a dohányipar kereskedelmi és egyéb anyagi érdekeltségeivel szembeni védelméről szóló 5.3 cikkének végrehajtására vonatkozó irányelvek: magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg         
 • A dohánytermékek csomagolásáról és címkézéséről szóló 11. cikkéhez kapcsolódó irányelvet a Részes Felek harmadik konferenciája (COP 3) fogadta el 2008-ban.
  A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 11. cikkének (Dohánytermékek csomagolása, címkézése) végrehajtására vonatkozó irányelvek: magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg
 • A dohányreklámról és a dohányipari szponzorációról szóló 13. cikkéhez kapcsolódó irányelvet a Részes Felek 3. konferenciája (COP 3) fogadta el 2008-ban.
  A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 13. cikkének (Dohánytermékek reklámozása, promóciója és a szponzorálás) végrehajtására vonatkozó irányelvek:  magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg
 • Az FCTC 9-10. cikkei (dohánytermékek összetétele, dohánytermékekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala) végrehajtásához kapcsolódó irányelvet a Részes Felek negyedik és ötödik konferenciája (COP 4 és COP5) fogadta el 2010-ben és 2012-ben. Az eredeti dokumentumok itt érhetők el: angol szöveg 2010, angol szöveg 2012
 • Az FCTC 12. cikk (Oktatás, képzés, lakossági tudatosság) végrehajtását segítő irányelvet a Részes Felek negyedik konferenciája (COP 4) fogadta el 2010-ben: magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg
 • Az FCTC 14. cikk (Függőség, leszokás támogatás) végrehajtását segítő irányelvet a Részes Felek negyedik konferenciája (COP 4) fogadta el 2010-ben: magyar fordítás. Az eredeti dokumentum itt érhető el: angol szöveg

Jegyzőkönyvek

 

A Dohánytermékek illegális kereskedelmének megszüntetéséről (FCTC 15. cikk) szóló Jegyzőkönyv

WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye (FCTC) 15. cikke szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorítása a dohányzás visszaszorításának lényeges eleme, amely nemzetközi összefogással, hatékony jogi szabályrendszer kidolgozásával érhető el. Az e cikkben foglaltak végrehajtására készült a Jegyzőkönyv (Protocol to eliminate illicit trade in tobacco products), amelykidolgozására az erre a célra felállított testület (Intergovernmental Negotiating Body (INB) – Kormányközi Tárgyalótestület) ülésein került sor, majd COP5 fogadta el 2012 novemberében. 

A WHO FCTC 15. vikkről szóló jegyzőkönyvet az EU nevében az Európai Bizottság írta alá.
EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013/0259 (NLE) A TANÁCS HATÁROZATA
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvének az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része V. címének hatálya alá nem tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról

 


Jelentések

A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke előírja, hogy a Részes Felek a Keretegyezmény Titkárságán keresztül időszakos jelentéseket nyújtanak be a Felek Konferenciájának a Keretegyezmény alkalmazásáról.

A Részes Felek országjelentéseiből levont következtetések alapján a Keretegyezményhez kapcsolódó irányelvek és jegyzőkönyvek formájában továbbfejleszthető a Keretegyezmény, illetve a dohányzás-ellenőrzési nemzetközi fellépés.

A Keretegyezmény hatályba lépése óta Magyarország öt alkalommal küldött jelentést.

A jelentések elkészítése kérdőívek kitöltését jelenti, valamint a szükséges mellékletek elkészítését igényli többek között a dohányzás prevalencia, dohányfüstmentes környezettel kapcsolatos szabályozás, adózás, illegális kereskedelem, reklám, dohánytermékek csomagolása, címkézése, dohánytermesztés, oktatás, képzés, leszokás segítés területeiről.

A kérdések azt mérik fel, hogy a Keretegyezmény, illetve az annak végrehajtását segítő irányelvek végrehajtásában a tagállamok hogyan haladnak előre. Ennek megfelelően a kérdőívek elsősorban a vonatkozó hatályos szabályozás részleteire, statisztikai adatokra kérdeznek rá, illetve arra vonatkozó kérdéseket tartalmaznak, hogy az utolsó jelentés elkészítése óta milyen fejlemények történtek az adott területeken.

A jelentések kitöltése több tárca és intézmény közreműködésével, az EMMI felkérésére az OEFI DF koordinálásával  történt.

A jelentéseket a WHO valamely hivatalos nyelvén kell megküldeni, ennek megfelelően a magyar jelentések angol nyelven kerültek benyújtásra.

A Keretegyezmény szövege szerint az első jelentést attól az időponttól számított két éven belül kellett benyújtani, amikor a Keretegyezmény az adott Részes Fél vonatkozásában hatályba lépett.  Magyarországnak ennek megfelelően 2007. február 27-ig kellett eljuttatnia az első jelentését az Egyezmény Titkárságára. A Titkárság a Felek jelentései alapján készült összefoglaló jelentést benyújtotta a Részes Felek 2008. november 17-22. között Durban-ben tartott 3. Konferenciájára.

Az első jelentés 2007. március 19-én került benyújtásra.
A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe: 
2040/2007. (lll. 13.) Korm. határozat Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/10/PDF/2007/9.pdf

A második jelentés és mellékletei (1., 2.,3.,4.,5.) 2010. február 19-én került benyújtásra. 
A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe: 
/2010. ( ) Korm. határozat Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról 

A harmadik jelentés 2012. április 27-én került megküldésre a Keretegyezmény Titkárságának. 
A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe:
1134/2012. (V. 3.) Korm. határozat Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk12053.pdf

A negyedik jelentés 2014. április 18-án került megküldésre a Keretegyezmény Titkárságának. A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe: 
1244/2014. (IV. 18.) Korm. határozat Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk14055.pdf

Az ötödik jelentés  2016-ban  megküldésre került a Keretegyezmény Titkárságának. A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe: 
1354/2016. (VII. 6.) Korm. határozat az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk16100.pdf

hatodik jelentés  2018-ban  megküldésre került a Keretegyezmény Titkárságának. A jelentést a Kormány határozatban jóváhagyta a határozat száma és címe: 
1814/2018. (XII. 27.) Korm. határozat az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk18213.pdf

hetedik jelentés  2020-ban  megküldésre került a Keretegyezmény Titkárságának.