Célok

Mivel a statisztikai adatok és az elvégzett hatásvizsgálatok egyértelműen igazolják a gyermekkorban elkezdett prevenció szükségességét és hatásosságát, a legfontosabb cél a különböző korosztályok számára (óvoda, iskola) kialakított dohányzás megelőzési programok minél szélesebb körben történő elterjesztése, azaz teljes országos lefedettség biztosítása.

Ennek a célnak a megvalósításában komoly előrelépést jelentene a dohányzás prevenciós programok javaslatként történő beépítése „Az Óvodai nevelés országos alapprogramja”-ba, illetve az iskolai Nemzeti Alaptantervbe, elősegítve ezzel a programokról történő tájékozódást a pedagógusok, nevelők részére, illetve a programok hozzáférhetőségét minden gyermek számára.