Jelentések


A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke előírja, hogy a Részes Felek a Keretegyezmény Titkárságán keresztül időszakos jelentéseket nyújtanak be a Felek Konferenciájának a Keretegyezmény alkalmazásáról.

A Részes Felek országjelentéseiből levont következtetések alapján a Keretegyezményhez kapcsolódó irányelvek és jegyzőkönyvek formájában továbbfejleszthető a Keretegyezmény, illetve a dohányzás-ellenőrzési nemzetközi fellépés.

 

A Keretegyezmény hatályba lépése óta Magyarország nyolc alkalommal küldött jelentést.


European Tobacco Control Report 2007.

A jelentés (2MB) célja elsősorban az európai régió dohányzás-ellenőrzési helyzetének és szabályozásának leírása és az Európai Dohányzás-ellenőrzési Stratégia, illetve a WHO FCTC végrehajtása kapcsán bekövetkezett fejlődés bemutatása. A jelentés ugyancsak áttekinti a dohányfogyasztás és az általa okozott kár tendenciáit 2002 és 2006 között.


WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009:
Implementing smoke-free environments

Az Egészségügyi Világszervezet által kiadott ”WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free environments” című riport (10MB) része egy olyan kiadványsorozatnak, amely a dohányzás terjedését és az azt kontrolláló beavatkozások hatását elemzi. A riport átfogó áttekintését nyújtja az olyan törvénykezéseknek és szabályozásoknak, amelyek célja a passzív dohányzás elleni aktív küzdelem. A beszámoló segítségével lehetőség nyílik a fejlődési lehetőségek és a jövőbeni kihívások mélyebb megértésére a dohányzás elleni küzdelem területén.