Jogszabályok, jegyzőkönyvek, irányelvek

Magyarország

WHO FCTC (2005. évi III. törvény az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről) és a hazai, illetve nemzetközi joganyagok kapcsolata

1. Fogalmak meghatározása

Hazai jogszabályok

2. A Keretegyezmény kapcsolata más megállapodásokkal és jogi eszközökkel

3. Célkitűzés

Nemzetközi jogszabályok


4. Vezérelvek

Nemzetközi jogszabályok

5. Általános kötelezettségek

Nemzetközi jogszabályok

6. Ár- és adóintézkedések a dohánykereslet csökkentésére

Hazai jogszabályok

 • 2007. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

7. Nem-árintézkedések a dohánykereslet csökkentésére

8. A dohányfüst-expozíció elleni védelem

Hazai jogszabályok

 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól;
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 15/2000. (K. Ért. 9.) KöM utasítás a dohányzásról és a dohányzóhelyek kijelöléséről
 • 34/1999. (BK 21.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól
 • 7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról
 • 14/1999. (X. 27.) HM rendelet a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról
 • 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél
 • 36/1999. (X. 22.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól

9. A dohánytermékek összetételének szabályozása

Hazai jogszabályok

10. A dohánytermékek adatai nyilvánosságra hozatalának szabályozása

Hazai jogszabályok

11. Dohánytermékek csomagolása és címkézése

Hazai jogszabályok

Nemzetközi jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
 • 2003/641/EK Bizottsági határozat (2003. szeptember 5.) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról

12. Oktatás, képzés és lakossági tudatosság

Hazai jogszabályok

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról;
 • 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról;
 • 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról

13. A dohánytermékek reklámozása, promóciója és a szponzorálás

Hazai jogszabályok

Nemzetközi jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

14. A dohányfüggőséget és dohányzás abbahagyását érintő keresletcsökkentési intézkedések

15. Dohánytermékek tiltott kereskedelme

Nemzetközi jogszabályok

 • 1964. évi 2. törvényerejű rendelet a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

16. Értékesítés kiskorúak részére és kiskorúak által

Hazai jogszabályok

Nemzetközi jogszabályok

17. Támogatás biztosítása gazdaságilag életképes alternatív tevékenységekhez

18.A környezet és az emberek egészségének védelme

Hazai jogszabályok

 • 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

19. Felelősség

20.Kutatás, és információcsere

21.Beszámolás és információcsere

22.Együttműködés a tudományos, technikai és jogi területeken, továbbá a vonatkozó szakértelem rendelkezésre bocsátása

23. A Felek Konferenciája

24. Titkárság

25. Kapcsolat a Felek Konferenciája és kormányközi szervezetek között

26. Pénzügyi források

27. Vitás kérdések rendezése

28. A Keretegyezmény módosításai

29. A Keretegyezmény mellékleteinek elfogadása és módosítása

30. Fenntartások

31. Kilépés

32. Szavazati jog

33. Jegyzőkönyvek

34. Aláírás

35. Ratifikáció, elfogadás, jóváhagyás, hivatalos megerősítés vagy csatlakozás

36. Hatálybalépés

37. Letéteményes

38. Hiteles szövegek


WHO

Dohányzás-ellenőrzési keretegyezmény


EU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE


Egyéb