Cselekvési terv

Hazánkban több hatásos és szakmailag megfelelően kidolgozott dohányzás prevenciós program valósul meg, amelyek a hazai dohányzás helyzet javításának hasznos eszköztárát alkothatják. Ezeknek a programoknak minél szélesebb körben kellene eljutniuk a célcsoportjaikhoz!

Programok

Magyarországon az óvodai megelőzési programok közül első és mindmáig legjelentősebb az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontjának (OEFI DF) Óvodai Dohányzás Megelőzési Programja (ÓDMP), amely a WHO Európai Regionális Irodájának támogatásával készült hatásvizsgálat alapján is igazoltan hatásos.

A program célja az óvodáskorú gyermekek egészségének védelme.

Feladatai: a dohányzással kapcsolatos egyéni ismeretek feltérképezése, az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információk átadása, az egészséges életmód választását megkönnyítő dohányzással kapcsolatos attitűd formálása, és a passzív dohányzás kényszere elleni aktív fellépés kialakítása.

Az intervenció nemcsak késlelteti vagy megakadályozza, hogy a gyermek dohányozni kezdjen, hanem másodlagos hatása révén a felnőttek dohányozási szokásait is befolyásolni képes. Ezáltal csökken a gyermekek passzív dohányzásnak való kitettsége. Az OEFI ÓDMP tevékenységeinek megvalósításban az eszközök széles választéka áll rendelkezésre. Például egy erre a célra írt mese (Csukás István: Csiszta mókus négy élete), amely tartalmazza azokat a fogalmakat, amelyek megértése lényeges a foglalkozásokon feldolgozott aktuális témák szempontjából. A programfüzet, a füstszívó pumpa, a fejpánt bábfigurák, a cseresznyés matrica valamint a kirakójáték szintén megkönnyíti az óvodapedagógusok számára a feladatok megvalósítását, a gyerekek részére pedig színessé és érdekessé teszi a játékos tanulás folyamatát.

Az óvodai program több témakört dolgoz fel, melyek a következők: érzékelés, személyiség, egészségi állapot, dohányzás.

Az ÓDMP programhoz bármelyik óvoda térítésmentesen csatlakozhat. Az óvodai dohányzás megelőzési program napjainkra több mint 1600 óvodába jutott el, ez jelenleg a hazai óvodák közel 50%-a.

Fontos történeti esemény az elterjesztés szempontjából, hogy 1998-ban a Programot független szakértők minősítették és Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program néven, részprogramként bekerült az Országos Közoktatási Intézet, Program és Tantervfejlesztési Központjának Adatbázisába, így a megvalósítását az Oktatási Minisztérium is javasolja.

A program hatásvizsgálata alátámasztotta, hogy kialakul a gyermekekben a dohányzás elutasításáért felelős attitűdváltozás, bővül a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tudásuk és kialakul bennük a passzív dohányzás elleni aktív fellépés képessége.

 

Az óvodai program hosszú távú eredményességének biztosítása érdekében az OEFI DF több lépésben kifejlesztette a „Ciki a cigi” iskolai programot. A program a mai gyermekek érdeklődési körét figyelembe véve játék szoftverrel, hordozható érintőképernyős számítógéppel (HÉSZ) és egy dohányzás megelőzésre szolgáló honlappal (www.cikiacigi.hu) próbálja a gyermekek figyelmét az egészséges életmód felé fordítani az attitűdjüket formálni. Ezek segítségével a gyermek szöveges információkon túl a dohányzásmentesség fennmaradását támogató, illetve a leszokásra ösztönöző játékokkal és a dohányzás egészségkárosító hatásait bemutató képekkel, rövidfilmekkel és animációkkal ismerkedhet meg.

A dohányzás prevenció iskolai tananyagba történő beépíthetőségének érdekében 2009-ben elkészült a 3-5. osztályba járók, illetve a 6-10. osztályba járó tanulók részére egy tanmenet és interaktív eszközcsomag.

Az összeállított tananyag olyan fontos témaköröket dolgoz fel, mint a dohányzás története, egészséges életmóddal kapcsolatos döntések és választások, szociális befolyásoló tényezők, dohányzás okozta betegségek, a passzív dohányzás káros hatásai, a függőség, környezeti és gazdasági hatások, a cigaretta összetétele és a nemdohányzó életforma előnyei.

A program eszközcsomagja tartalmaz, egy több mint 100 diából álló filmrészleteket is tartalmazó interaktív előadást, illetve élethű nagyságú, szétszedhető, a dohányzás okozta betegségeket bemutató demonstrációs bábut. A program izgalmas eszközeinek segítségével, egyedülálló sikerrel köti le a gyermekek figyelmét és érdeklődését, valamint könnyedén és játékos formában építi fel a gyermekek dohányzást elutasító vélekedését, valamint bővíti tudásukat a káros hatásokról. A program kiváló lehetőséget nyújt gyermekeink egészséges életmódjának kialakítására.

A program hatásosságát 2009-ben fókuszcsoportos vizsgálat támasztotta alá.

 

Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata dohányzás elleni programjának egyik célja a dohányzásmentes magatartásra nevelés feladatainak beépítése az óvodák mindennapi nevelési tervébe. A dohányzás elleni óvodai nevelőprogram kétirányú: a gyermekek, illetve a felnőttek (nevelők, szülők) körére irányuló.

A dohányzástól visszatartó nevelés a gyermekek között a mindennapos óvodai programban nem képez különálló akcióprogramot, hanem tervszerűen és szervesen kapcsolódik a napi tervszerű, folyamatos egészségnevelő, testnevelő és mozgásprogramokhoz, valamint az óvodai nevelőközösség tagjainak mintaadásához. A program további célja a szülők felkérése a dohányzásmentes magatartás propagálására és mediációjára (közvetítésére). A szülőkkel való mindennapi találkozások és szülői értekezletek alkalmával, továbbá az óvodai rendezvények során, az évnyitó és évzáró rendezvényeken, a közös kirándulások és sportrendezvények programjában szerepeljenek dohányzást megelőző nevelési témák, medicinális információk. Szervezzék meg a gyermekek és a nem dohányzó felnőttek (sportolók) találkozásait, közös rendezvényeit; tegyék ezek kedveltté, vonzóvá, és társadalmilag vonzóvá a dohányzástól való tartózkodást. Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata módszertani segédanyagot készített az óvodák helyi egészségvédő-egészségfejlesztő programjainak elkészítéséhez ("Dohányzásmentes magatartásra nevelés alternatív programjai óvodában." 2002. címen).

 

  • Semmelweis Egyetem Általános Orvoskarának Társadalomorvosi- és Orvostörténeti Intézetének Kortársoktató modell programja

Semmelweis Egyetem Általános Orvoskarának Társadalomorvosi- és Orvostörténeti Intézetének Kortársoktató modell programjának lényege, hogy önként vállalkozó orvostanhallgatókat egy aktív tréningen felkészítenek kortársoktató képzésre, majd ezek a kiképzett kortársoktató orvostanhallgatók az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Egészségvédelmi Osztályai és az iskolaegészségügyi szolgálat közös szervezésével az ország középiskoláiban három napos (36 órás) képzéseket szerveznek hangadó középiskolások számára. A képzés bemutatkozással, a program ismertetésével, úgynevezett „jégtörő” játékokkal kezdődik, és a dohányzással kapcsolatos ismeretek bemutatásával folytatódik. Az orvostanhallgatók ismertetik a dohányzás azonnal, illetve rövidtávon jelentkező egészségkárosító hatását a fiatal, fejlődő szervezetre, és a testi és lelki függőség kérdését. A résztvevők megismerkednek a legfontosabb epidemiológiai adatokkal, a dohányzás típusaival, a rászokás motivációival. Természetesen szóba kerülnek a leszokás módszerei, a leszokás nehézségei és előnyei. Különös hangsúlyt kap, hogy hogyan segíthet mindebben a közösség, a „pozitív kortársnyomás” A résztvevők házi feladatot is kapnak, mely lehet a témával kapcsolatos riport, dohányzásellenes plakát készítése, vers, novella írása. Alternatív javaslatokat adnak a szabadidő hasznos eltöltéséről, pl. sport, művészet. A foglalkozás összefoglalással, a kortárssegítő foglalkozások óravázlatának összeállításával és tesztírással zárul. A képzések után a résztvevők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, és csak ennek sikeres teljesítésekor kapnak olyan bizonyítványt, hogy kortársoktató tevékenységet folytathatnak iskolájukban. Jelenleg az országban hozzávetőlegesen 3,5 - 4 ezer ilyen módon kiképzett kortársoktató található. Tudományos bizonyítékok alapján módszertana követendő gyakorlatként ajánlható az egészségfejlesztés szakterületén.

 

  • Védőnői program

A nemdohányzó életmód támogatásában jelentős szerepet játszanak a védőnők. Rendszeresen megrendezik a „Megelőzés és a leszokás támogatása, avagy mit tehet a védőnő a nemdohányzó életmódért” elnevezésű 50 órás továbbképző tanfolyamot.

A tanfolyam során összefoglalják a dohányzásról szóló bizonyítékokon alapuló ismereteket. A tanulók megismerik a minimális intervenció módszerét, a dohányzás egészségi hatásait és a nem-dohányzáshoz vezető lépéseket. Megtudják, hogyan lehet megelőzni a rászokást, és tanácsadással változtatni a dohányzó életmódon. Kommunikációs gyakorlatokat végeznek a dohányzás megelőzésével és a leszokás segítségével kapcsolatosan. Irányított terepgyakorlatokon vesznek részt, tapasztalataikat szakemberek segítségével beszélik meg. Csoportmunkát végeznek, melynek során esettanulmányokat írnak. A tanfolyamösszegzéssel, értékeléssel és vizsgával fejeződik be.

A résztvevő védőnők képessé válnak a családok dohányzásmentes életmódjának támogatására, a leszokást segítő elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, szemléletváltásra az egyéni és csoportos egészségnevelésben. Naprakész tudást szereznek a reprodukciós folyamatok és dohányzás kapcsolatáról. Megértik az egészségfejlesztési tevékenység lényegét, tudatában lesznek szakmai szerepük lényegének és fontosságának a dohányzók leszokását segítő programban. Képesek lesznek a saját életvitelükön is változtatni, információt kapnak az igénybe vehető forrásokról, fejlesztik kommunikációs képességeiket. Megszerzett tudásukat a gyakorlatban is hasznosítják. A gyakorlati program jelenleg az általános iskolák 6. osztályaiban valósul meg.

 

  • ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei

Az ÁNTSZ regionális és kistérségi intézetei is részt vesznek a dohányzás prevenciós tevékenységekben. Szervbemutató órákat, „Füstmenetes osztály” programot és vándorkiállításokat szerveznek. A szervbemutató órák célja a dohányzás ártalmainak ismertetése, a dohányzásról való leszokás elősegítse és a rászokás megelőzése. Célcsoportja a 13-18 éves korosztály. Az interaktív előadások keretében a dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás által okozott szervi elváltozások kerülnek bemutatásra úgy, hogy összehasonlítják az ép emberi formalinban tárolt szervekkel.
A „Füstmentes osztály” program célja a nemdohányzó magatartás támogatása, erősítése, valamint a már dohányzó gyerekek körében a leszokás elősegítése, a rendszeres dohányossá válás megakadályozása.

A program célcsoportja: 7-8. osztályos tanulók. A résztvevő osztályok vállalták, hogy a program ideje alatt senki sehol nem gyújt rá. A program ideje alatt a Kistérségi Intézetek munkatársai kapcsolatot teremtettek a versenyző osztályokkal, felvilágosító beszélgetéseket, előadásokat szerveztek, illetve ellenőrzést, CO-mérést végeztek.

A program konkrét feladatai: keresztrejtvény, a dohányzás költségeinek kiszámítása, és montázs készítés, Power Point előadás a dohányzás és a passzív dohányzás ártalmairól, interjú egy helyi döntéshozóval vagy képviselővel a dohányzásról és annak társadalmi, környezeti hatásáról, írott alkotás (esszé, vers, novella, mese, színdarab...), amely alkalmas a 13-17 éves korosztályt meggyőzni a dohányzás elkerülésének hasznosságáról.


A dohányzásellenes vándorkiállítások során az ÁNTSZ munkatársai CO-mérést szerveztek, ismertették a leszokási módszereket, tanácsadást tartottak és leszokást segítő tájékoztatókat adtak az érdeklődőknek, különös hangsúlyt fektettek a dohányzás káros hatásaira.


A dohányzás elleni küzdelmet az Európai Unió is az egyik legfontosabb közegészségügyi céljává tette. A több éve nemzetközi szinten zajló „HELP- a dohányfüstmentes életért” program nemcsak a dohányzás, hanem a passzív dohányzás tekintetében is véleményt formál a fiatalok között, illetve leszokásra buzdítja a dohányosokat. A kampány elsősorban pozitív üzeneteket sugároz a fiatalok részére. A még nem dohányzó tinédzserek számára a kampány üzenete, hogy a dohányzásra nem is érdemes rászokni. A már dohányzó fiatalok számára azt közvetíti, hogy van elérhető segítség a dohányzásról leszokás elősegítéséhez, melyet érdemes használni. A passzív dohányzással kapcsolatos üzenet pedig az, hogy senkit sem lehet akarata ellenére dohányfüstnek kitenni.

ugrás az oldal tetejére