E-cigaretta


Az Európai Unió Bizottsága a tagállamok szabályozásának különbözősége és az elektronikus cigaretták által jelentett egészségkockázatokra adott válaszul az új dohánytermék-irányelvben külön cikkben tett javaslatot az Európai Parlament részére az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok szabályozására.

Az új dohánytermék-irányelv létrehozása során a Bizottság egyeztetett a tagállamokkal, független szakmai szervezetekkel, e-cigaretta gyártókkal, forgalmazókkal, illetve civilszervezetekkel, a termékeket használók érdekvédelmi képviseletével.

Az Európai Unió új dohánytermék-irányelve, a közegészség magas szintű védelme érdekében az elektronikus cigarettákra és utántöltő flakonokra szigorú szabályokat állapít meg, amelyek a tagállamokra nézve kötelezőek és 2016. május 20-ig kerültek átültetésre.