Szabályozás

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve ( 2014. április 3. ) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg