A Dohányzás Fókuszpont feladatai

Az elmúlt néhány évben jelentős előrelépés történt hazánkban a dohányzás visszaszorítása területén, főleg a jogi szabályozást tekintve. Az intézkedések egészséghatása csak bizonyos idő elteltével lesz mérhető. Magyarország világviszonylatban továbbra is élen jár a dohányzás okozta megbetegedési, halálozási statisztikák, valamint a dohányzás által az államháztartásra háruló betegségteher nagysága tekintetében.
 
A riasztó adatokat tanulmányozva és mindannyiunk személyes tapasztalatai alapján is kétségtelen, hogy komoly teendők vannak még ezen a területen, amelyeket a politikai döntéshozóknak, a szakembereknek, a civil szférának együttesen kell megvalósítani a lakosság aktív támogatásával.
Fentiekre tekintettel a Dohányzás Fókuszpont legfontosabb feladatai:
  • Átfogó monitorozási és értékelési feladatok ellátása. A dohányfogyasztással kapcsolatos társadalmi, gazdasági és egészségi indikátorok gyűjtésének felügyelete, kutatás, szervezés, koordináció.
  • A dohányzás visszaszorításával kapcsolatos több szektorra kiterjedő stratégiai tervezési és egyeztetési tevékenység megvalósítása.
  • A fiatalokat érintő dohányzás megelőzési tevékenység, illetve a prevenciót szolgáló programok kidolgozása, a legjobb gyakorlatok összegyűjtése, kataszter-készítés és programajánlás az oktatási intézmények részére. Az országos elterjesztés módszertanának kidolgozása, és részvétel a megvalósításban.
  • Modellprogramok megvalósítása és hatékonyságának vizsgálata.
  • Nemzetközi és hazai programok megvalósítása, együttműködés a dohányzás visszaszorításában aktív különböző külföldi, országos, regionális és helyi partnerekkel, a nemzetközi tapasztalatok beépítése a hazai programalkotás során.
  • Civil szervezetek munkájának nyomon követése, együttműködés, közös programalkotás.
  • Adatbázis létrehozása és fenntartása a dohányzás visszaszorítására vonatkozó jogszabályokból, rendelkezésekből és az alkalmazásukra vonatkozó információkból.
  • Részvétel az EVSZ Dohányzás-ellenőrzési keretegyezményével kapcsolatos előkészítő megvalósító és értékelő folyamatokban, az egyezmény magyarországi megvalósításában.
  • Részvétel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU irányelvének átültetésében.

Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének (WHO FCTC) kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvény szerint a Dohányzás Fókuszpont feladatai:

a)    több szektorra kiterjedő tervezési és egyeztetési tevékenység a 4. cikk 2. bekezdése értelmében: átfogó multiszektoriális intézkedések és összehangolt válaszok kidolgozása és támogatása;

b)    átfogó stratégiai tervezési, program-tervezési feladatok (5. cikk 1. pont);

c)    átfogó monitorozási és értékelési feladatok (5. cikk 1. pont) az egyes dohánypolitikák tartalmára és hatásaira vonatkozóan;

d)    nemzeti kutatási programok koordinálása (20. cikk 1. pont);

e)    a dohányfogyasztásra vonatkozó és azzal kapcsolatos társadalmi, gazdasági és egészségi indikátorok gyűjtésének felügyelete (20. cikk 3. bek a. pont);

f)     naprakész adatbázis létrehozása és fenntartása a dohányzás visszaszorítására vonatkozó jogszabályokból, rendelkezésekből és az alkalmazásukra vonatkozó információkból (20. cikk 4. bek. a. pont);

g)    nemzetközi együttműködésben való részvétel koordinációja elsősorban a fenti területeken;

h)    jelentések elkészítése a Keretegyezmény alkalmazásáról a Felek Konferenciája számára (21. cikk 1. bek.);

i)     kapcsolattartás a dohányzás visszaszorításában tevékenykedő szereplőkkel, beleértve a civil szervezeteket, más tárcák irányítása alá tartozó hatóságokat, intézményeket;

j)     a Keretegyezmény Részes Felei Konferenciájának előkészítése körében a munkaanyagok feldolgozása, értékelése, a kormányzati tárgyalási álláspont tervezetének előkészítése.


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 18. szám 
A MAGYA R KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2017. április 3., hétfő
15/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról