Dohánytermékek szabályozása - Csomagolás, címkézés

Dohánytermékek csomagolása, címkézése

A dohánytermékek csomagolása, címkézése megfelelő szabályozást igényel. A dohánygyártó cégek évente több millió dollárt költenek arra, hogy az új fogyasztókat függővé tegyék és a dohányzók leszokását megakadályozzák. A dohányipar folyamatosan eltereli a figyelmet a dohánytermékek halálos hatásairól reklámokon és promóciós kampányokon keresztül, beleértve a gondosan kialakított csomagolást. Minthogy a cigaretta egészségre veszélyes termék és fogyasztása bizonyítottan fokozott kockázatokkal jár, erről a fogyasztóit megfelelő módon tájékoztatni kell.

A dohánytermékek csomagolásának és címkézésének szabályozása

A nemdohányzók védelméről szóló törvény (Nvt.) 2011. áprilisban elfogadott módosítása alapján a kormány felhatalmazást kapott a képekkel kombinált figyelmeztetések bevezetésére vonatkozó kormányrendelet megalkotására (291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól). 2012. szeptember 1-től csak az ezekkel ellátott dohánytermék gyártható, 2013. január 1-től csak a kombinált figyelmeztetésekkel ellátott dohánytermék forgalmazható Magyarországon. Magyarországon bevezetésre került képekkel kombinált figyelmeztetések tartalmazzák awww.leteszemacigit.hu  honlapcímet, és a 06 80 200 493-as  telefonszámot, amelyek támogatást nyújtanak a dohányzásról történő leszokásban.

A fent joganyagok megalkotásának és módosításának alapjául a Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK[1] irányelvében meghatározottak szolgáltak. A dohánytermék-irányelv szerint kötelező egészségvédelmi figyelmeztető feliratok elhelyezése a dohánytermékek csomagolásán. Ezek egy része - a dohányzás egészségkárosító hatásainak feltüntetésével - a leszokási szándék kialakulását, illetve megerősítését kívánja elősegíteni. Másik része a passzív dohányzással összefüggésben, a dohányzó ember másokkal szembeni felelősségét hangsúlyozza. A dohánytermék-irányelv lehetőséget biztosított a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elhelyezésére a csomagoláson, de ekkor még nem írta azt elő kötelezően.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve szigorú szabályozásokat határozott meg a dohánytermékek csomagolására és címkézésre vonatkozóan, a követelményeket az új dohánytermék-irányelv (2014/40/EU)[2] azonban még tovább szigorította. Az új irányelvet 2016. május 20-ig szükséges átültetnie a hazai joganyagokba a tagállamoknak.

Az új irányelv értelmében a dohányzásra szánt dohánytermékek csomagolásán fel kell tüntetni a „A dohányzás halált okoz – szokjon le most!”vagy pedig „A dohányzás halált okoz!”általános figyelmeztetést, illetve „A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz.”tájékoztatást. Az irányelv előírásainak megfelelve a dohányzásra szánt dohánytermékek valamennyi csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket kell feltüntetni.

A dohányzásra szánt dohánytermékeken belül a cigarettától, cigarettadohánytól és vízipipadohánytól eltérő termékek esetében a tagállamok mentességet adhatnak a tájékoztatás, valamint a kombinált egészségvédő figyelmeztetés alkalmazásának kötelezettsége alól. Ebben az esetben a termékeken az irányelv által meghatározott figyelmeztető feliratok valamelyikét kell feltüntetni.

A füst nélküli dohánytermékek esetében valamennyi csomagolási egységén és minden gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az „Ez a dohánytermék károsítja az Ön egészségét és függőséghez vezet.” egészségvédő figyelmeztetést.

Az új dohánytermék-irányelv hatálybalépésével szigorodnak a dohánytermékek csomagolásán feltüntetett termékismertetésre vonatkozó követelmények is. A csomagolási egység és a gyűjtőcsomagok címkézése, valamint maga a dohánytermék nem tartalmazhat olyan elemet vagy megoldást, amely a dohányterméket téves benyomást keltő módon reklámozza, fogyasztására ösztönöz. Ennek értelmében például a címkék nem tartalmazhatnak a dohánytermék nikotin-, a kátrány- és a szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt.  A dohánytermékek címkézése nem sugallhatja, hogy egy adott dohánytermék kevésbé káros vagy annak használata bármilyen egészségügyim, életmódbeli előnyökkel jár. A termékismertetés nem utalhat ízre, illatra. A csomagolási egység és a gyűjtőcsomagok nem sugallhatnak gazdasági előnyt (pl. „egyet fizet, kettőt kap”).

Az új dohánytermék-irányelv hatályba lépését követően egy csomagolási egységnek kötelező erejűen legalább 20 szál cigarettát kell tartalmaznia.

A fent említett előírások jelentős változást hoznak a 2001/37/EK dohánytermék-irányelvhez képest, amelyek főként a következő szabályozásokban érhetőek nyomon:

 • A dohánytermékek csomagolásán és címkézésén nem közölhető adat a dohánytermékek nikotin, kátrány és szén-monoxid tartalmára vonatkozóan. Szintén nem tartalmazhat ízesítésre, illatra vonatkozó információkat a termékismertetés.
 • A cigaretta, cigarettadohány és vízipipadohány esetében kötelező a kombinált egészségvédő figyelmeztetések alkalmazása. A kombinált egészségvédő figyelmeztetések méretét a korábbi irányelvhez mellékelt tájékoztató legalább 40%-ban határozta meg, míg az új irányelv értelmében 65%-át kell elfoglalniuk annak a területnek a felületének, amelyre nyomtatták. A kombinált egészségvédő figyelmeztetésnek a csomagolás mindkét főoldalon szerepelniük kell.
 • Bizonyos dohánytermék típusok csomagolásán kötelező alkalmazni „A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz.” tájékoztatást.
 • Általános figyelmeztetésnek a korábbi 30% helyett a felület 50%-át kell elfoglalnia.
 • A cigaretta csomagolási egységének legalább 20 cigarettát, míg a cigarettadohány csomagolási egységének legalább 30 g dohányt kell tartalmaznia.

 

A kombinált egészségvédő figyelmeztetésekkel kapcsolatos lakossági vélemény

A törvénymódosítás előkészítéseként a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) megbízásából a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete 2009 áprilisában kérdőíves felmérést készített a dohánytermékeken elhelyezendő képes egészségvédő feliratok tesztelésére.

A képes egészségvédő feliratok a megelőzést, valamint a dohányzásról való leszokás elősegítését is szolgálják, ezért a kutatás két célcsoportra terjedt ki:

 • a 18 év feletti dohányzó felnőtt lakosságra (400 fő), valamint
 • a 12-18 év közötti általános iskolás és középiskolás diákokra (600 fő).

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a felnőtt minta 55,5%-a el szokta olvasni a cigarettásdobozokon feltüntetett figyelmeztető feliratokat, és a válaszadók háromötöde úgy véli, hogy a képes egészségvédő feliratok visszatartó erővel bírnak.

Az összes tanuló fele, a dohányzó diákok háromnegyede el szokta olvasni a figyelmeztető feliratokat a cigarettásdobozokon. A 12-18 év közötti nem dohányzók egy része is olvassa és ismeri a figyelmeztetéseket, így ezzel a módszerrel nem csak a már dohányzó gyerekek érhetők el. A diákok közel háromnegyedére (72,7%) hatnak visszatartó erővel a képes egészségvédő feliratok.

A gyorsjelentés letölthető: itt.

A zárójelentés letölthető: itt.

2009-es Eurobarometer felmérés alapján a megkérdezett magyarok 78%-a értett egyet a cigarettás dobozokon elhelyezett képes egészségvédő feliratok bevezetésével.

A dohánytermékek csomagolása és címkézése más országokban

A CanadianCancer Society 2014. szeptemberi Package Health Warnings [3] című nemzetközi helyzetjelentése szerint jelentős előrelépés látható a dohánytermékek csomagolásán feltüntetett egészségvédő figyelmeztetéseket illetően, az egészségvédő figyelmeztetések mérete egyre növekedik, egyre több ország írja elő a kombinált egészségvédő figyelmeztetések alkalmazását.

A jelentés készítésének idején 77 ország (a 198 vizsgált országból) írta elő a kombinált egészségvédő figyelmeztetések alkalmazását. 2012-ben ez a szám még csupán 55 volt. Jelenleg Thaiföld előírásai a legszigorúbbak, a dohánytermékek első és hátsó főoldalának 85%-át kell lefedniük a képeknek.

Érdemes összehasonlítani a visegrádi országok gyakorlatát (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia). Elöljáróban fontos megállapítani, hogy a visegrádi országok mindegyike tagja az Európai Uniónak, illetve mind a négy ország aláírta és ratifikálta WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét. Magyarországot leszámítva egyik ország sem követeli meg a képekkel kombinált egészségvédő figyelmeztetések alkalmazását. Az egészségvédő figyelmeztetések aránya Lengyelország, Csehország és Szlovákia esetében 30% az első és 40% a hátsó oldalon, míg Magyarország esetében 43% illetve 53%.

Egységes csomagolás (Plain packaging)

A jövő a dohánytermékek egyszerű csomagolása az úgynevezett „plain packaging”. Ez az egyszerű csomagolás standardizálja a cigaretta csomagolását, így csökkenti a termékek „vonzóságát”. A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 11. és 13. cikkéhez tartozó irányelvek javasolják a Részes Felek számára, hogy fontolják meg a standardizált csomagolásokra vonatkozó követelmények bevezetését. Az Európai Unió új dohánytermék-irányelv (2014/40/EU) rendelkezései szintén lehetőséget biztosítanak az egységes csomagolás bevezetésére.  A standardizált csomagolások képesek lehetnek megfékezni a dohányipar arra irányuló promóciós tevékenységet, hogy a cigarettás dobozokat mozgó reklámként használva hassanak a dohányzókra, illetve a nemdohányzókra és fiatalokra is.

Egységes csomagolás esetén az adott dohánytermékek csomagolása megegyező, ezen belül is:

 • A dobozok formája, színe, mérete, kinyitásának módszere azonos.
 • Kombinált egészségvédő figyelmeztetések és más egészségvédő figyelmeztetések találhatóak a csomagoláson.
 • A védjegyek és jelzések meghatározott betűtípussal, színnel és mérettel szerepelhetnek a csomagoláson.
 • A csomagoláson adójegyek, illetve más olyan azonosítók találhatóak, amelyek bizonyítják a termékek eredetiségét.
 • A csomagoláson design elemek nem szerepeltethetőek.

Nemcsak a dohánytermékek csomagolása, de maguk a dohánytermékek is tartalmazhatnak promóciós elemeket. Egy cigaretta esetében például díszítő elemeket nyomtathatnak a papírra, feltűnően szerepeltethetik a márkaneveket, különböző mintájú és színű filtereket alakíthatnak ki. A standardizált csomagolásnak így tehát célszerű magukat a dohánytermékeket is célba venniük, meghatározni például a cigarettát borító papír, a filter színét, illetve a védjegyek és jelzések feltüntetésének módját.

Ausztráliában a standardizált csomagolásra vonatkozó jogszabályt 2011. december 1-én fogadták el. Ausztrália ezt követően - a világon elsőként - 2012. december 1-től helyezte hatályba a dohánytermékek standardizált csomagolására vonatkozó előírásokat, amelyek értelmében a dohánytermékeken többek között nem szerepelhetnek márkákra jellemző logók, illetve egyéb promóciós elemek használata is tilos. A jelenleg fennálló helyzet alapján az Európai Unió területén Írország lesz az első olyan ország, ahol hatályba helyeznek az standardizált csomagolásra vonatkozó szabályozásokat. Írországban 2016. május 20-tól a dohánytermékek csak standardizált csomagolásban gyárthatók, egy év átmeneti időszak biztosítása mellett 2017. május 20-tól pedig csak standardizált csomagolásban forgalmazhatóak.  Az Egyesült Királyság és Franciaország szintén lépéseket tett annak érdekében, hogy 2016 májusába végrehajtsák a dohánytermékek standardizált csomagolásának bevezetését. Más országok is - köztük Új-Zéland, Norvégia, Törökország, Dél-Afrika és India - jelezték, hogy tervezik bevezetni az standardizált csomagolásokat.

Az egységes csomagolás hatásosság a dohányzás visszaszorításában

A vizsgálatok szerint az egyszerű csomagolás kevésbé vonzó és nem ösztönöz fogyasztásra.

A nemzetközi kutatások arra utalnak, hogy a standardizált csomagolások hatásosan előzik meg, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek. Ezt a hatásukat a következő módokon fejthetik ki:

 • A fiatalok a standardizált csomagolásokat kevésbé találják vonzónak.
 • A fiatalok a standardizált csomagolásokat kevésbé „menőnek” ítélik meg.
 • A csomagoláson található egészségvédő figyelmeztetések nagyobb hatást képesek kifejteni és arra késztetik a fiatalokat, hogy gondolkozzanak el a dohányzás által okozott egészség kockázatokról.
 • A standardizált csomagolások megelőzik illetve a tévhitek útjába állnak, például megelőzik, hogy a fiatalok a világosabb színű csomagolásokból azt a következtetést vonják le, hogy bizonyos termékek kevésbé károsak.[4]

Ausztrália

2010-ben Ausztráliában felmérést végeztek, amellyel a cél az új egészségvédő figyelmeztetések, az új standardizált csomagolások minél hatásosabb kialakítása volt. A dohányzók attitűdjét a csomagolások színére, formájára és kialakítására vonatkozóan a következőkkel lehet jellemezni. A standardizált csomagolások színét nem említették spontán mód az első észrevételek között. Ezzel ellentétben a megnövekedett méretű, feltűnőbb egészségvédő figyelmeztetéseket egyből észrevették, az egészségvédő figyelmeztetések hatása megkerülhetetlenné vált. [5]

Az Ausztrália rendelkezések hatását vizsgáló első tanulmány értelmében megállapítható, hogy a standardizált csomagolású dohánytermékeket fogyasztók 66%-kal nagyobb valószínűséggel gondolták úgy, hogy a cigaretta gyengébb minőségű, mint egy évvel ezelőtt és 70%-kal nagyobb valószínűséggel vélték úgy, hogy kevésbé vannak megelégedve a cigarettával, mint a hagyományos csomagolású dohányterméket fogyasztók. Megállapítható továbbá, hogy a standardizált csomagolású dohánytermékeket fogyasztók 81%-kal nagyobb valószínűséggel gondoltak a kérdőív felvételét megelőző héten legalább egy napon a leszokásra.[6]

A következőkben bemutatott tanulmány azt vizsgálta, hogy az Ausztráliában bevezetett standardizált csomagolásokkal a kombinált egészségvédő figyelmeztetések megnövekedett mérete elérte-e három fő célját: Csökkentette-e a dohánytermékek feltűnőségét? Növelte-e az egészségvédő figyelmeztetések hatásosságát? Illetve csökkentette-e dohánytermékek csomagolásának félrevezető hatását?

Több mint 2000 dohányos (cigarettát fogyasztó) bevonásával 2012 áprilisa és szeptembere között (a szabályozás bevezetése előtt), illetve több mint 750 dohányos bevonásával október és november között (átmeneti időszak), valamint a végrehajtás első évében több mint 4000 dohányos bevonásával 2012 decembere és 2013 novembere között telefonos felmérést végeztek.

A standardizált csomagolás bevezetése előtti időszakkal összehasonlítva a végrehajtás első évében csökkent a csomagolások vonzereje és növekedett az egészségvédő figyelmeztetések hatásossága, és némileg csökkentek a felnőtt lakosság körében a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tévhitek. A dohányosok úgy tapasztalták, hogy a termékeket alacsonyabb minőségűek, csökkent a termékekkel való elégedettségük és egyre inkább úgy gondolták, hogy az egyes márkák nem különböznek egymástól. Fontos megjegyezni, hogy három tényező (a csomag nem tetszése, a minőség és az elégedettség) a fiatal felnőttek esetében nagyobb mértékben változott. Ezek az eredmények is arra utalnak, hogy a dohánytermékek megjelenése jelentős mértékben képes hatni a fiatalokra. A tanulmány eredményei értelmében növekedett az egészségvédő figyelmeztetések hatásossága is: a figyelmeztetések feltűnőbbek, jobban motiválnak a leszokásra. Szintén pozitívan változott a dohányzók azon előfeltevése, hogy a márkák különböznek egymástól káros hatásukat illetően.

Összességében megállapítható, hogy a standardizált csomagolás elérte célját a felnőttek körében. [7]

Írország

Az Irish Cancer Society és az Irish Heart Foundation 15-16 éves fiatalok bevonásával kutatást hajtott végre, amelynek eredményei alapján megállapítható, hogy:

 • A vonzóan, mutatósan megtervezett csomagolások képesek motiválóan hatni, míg a nem divatos csomagolások gyakran azonnali elutasítást váltanak ki a fiatalokból.
 • A fiatalok úgy vélik, hogy amennyiben egy csomagolás férfias vagy éppen divatos, a termék a dohányzókat is felruházza ezekkel a jellemzőkkel.
 • A fiatalok számára a dohánytermékek csomagolása nem csak azok kinézete miatt vonzó, de amiatt is, hogy a termékek fogyasztásával jobban érzik magukat, máshogy gondolkodnak saját státuszukról.
 • A fiatalok aggodalmukat fejezték ki a csomagolás kinézete, az általa ébresztett érzelmek és a termékek lehetséges fogyasztói okán, hiszen ezek a képek mind ellentétesek azzal, ahogy a fiatalok saját magukat látni szeretnék.
 • A fiatalok véleménye alapján általánosságban megállapítható, hogy a standardizált csomagolások bevezetésével leszoknának a dohányzásról, illetve a nem rendszeresen dohányzók is felhagynának a dohánytermékek fogyasztásával.

Egységes csomagolás Magyarországon

A dohányzás káros hatásaink ismeretében megengedhetetlen, hogy a dohányipar marketing trükkök útján tegye a dohányzás rabjává a fiatalokat, illetve félrevezesse a dohányosokat függőségük következményeit illetően. A dohányipar mindezidáig jelentős hangsúlyt fektetett a dohánytermékek csomagolására, az egységes, standardizált csomagolások bevezetésével a csomagolások többé nem szolgálhatnának mozgó reklámként.

Bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az egységes csomagolással a kombinált egészségvédő figyelmeztetések eredményessége javul, csökken a dohánytermékekkel kapcsolatos tévhitek aránya, illetve különösen a fiatalok és fiatal felnőttek körében csökken a marketingfogások hatásának jelentősége.

Mindezt figyelembe véve Magyarországon a cigaretta és a cigarettadohány tekintetében bevezetésre kerül az egységes csomagolás. Az egységes csomagolás cigarettára vonatkozó tervét a következő képek mutatják be.

 

[1]Directive 2001/37/EC Of The European Parliament and of theCouncil; http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir200137ec_tobaccoproducts_en.pdfLetöltve: 2015. 03. 29

[2]Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of theCouncil;http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0040&from=ENLetöltve: 2015. 03. 29

[3]Tobacco plainpackaging a global trend: CanadianCancer Society report;https://www.cancer.ca/en/about-us/for-media/media-releases/national/2014/international-warnings-report/?region=onLetöltve: 2015. 03. 29.

[5] Victoria Parr, Patrick Ell, Kerensa Gagg (The Department of Health and Ageing: Market Testing of New Health Warnings and Information Messages for Tobacco Product Packaging: Phase 3 Refinement of Health Warnings, 2011. június. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/C5E90158113E0DC6CA257D120011725C/$File/Market%20testing%20-%20Graphic%20Health%20Warnings%20-%20Phase%20Three%20Refinement%20of%20Warnings.pdf

[7] Melanie Wakefield, Kerri Coomber, Meghan Zacher, Sarah Durkin, Emily Brennan, Michelle Scollo: Australian adult smokers’ responses to plain packaging with larger graphic health warnings 1 year after implementation: results from a national cross-sectional tracking survey; Tob Control 2015;24:ii17-ii25, 2015. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/24/Suppl_2/ii17.full