Impress

Focal Point For Tobacco Control
Address: H-1054 Budapest, Széchenyi utca 14.

E-mail: tibor.demjen@gmail.com

Web: https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/

The site operates under the supervision of the Focal Point for Tobacco Control.
Domain name owner: Ministry of Human Capacities
Editor: Tibor Demjén 
 
Created by GFX Design Kft.
The date of the introduction of the latest version: January 2017
Copyright © 2017
 
This website information may be used freely provided the source is acknowledged.
 
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A szerkesztő fenntartja a jogot arra, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A másodközlésnek meg kell felelnie a Sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető törvénykönyv (1978. évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), valamint a Szerzői jogról szóló törvény (1999. évi LXXVI. tv.) megfelelő paragrafusainak. Az szerkesztő kizárja felelősségét a honlapról linkkel kapcsolt további honlapok tartalmáért illetve megbízhatóságáért és nem feltétlenül támogatja az ezekben kifejtett nézeteket.

A honlap szerkesztői arra törekednek, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A honlap szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatok 1992. évi LXIII (Avtv) törvény előírásainak megfelelően kezeli a szerkesztőség.